Rådmand Jane Jegind (t.v.) og byrådsmedlem Birgitte Steen Jørgensen samlet til en snak om at være medlem af et regionalt forum. Foto: Tinie W. Rasmussen
Rådmand Jane Jegind (t.v.) og byrådsmedlem Birgitte Steen Jørgensen samlet til en snak om at være medlem af et regionalt forum. Foto: Tinie W. Rasmussen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 32 / 2010

Ikke nok at hyppe sine egne kartofler

Som kommunalt medlem af et forum på regionalt niveau må man holde tungen lige i munden, fordi det ikke er nok at hyppe sin egen kommunes kartofler – man skal repræsentere alle kommunalbestyrelserne i regionen. Sådan siger Jane Jegind (V) og Birgitte Steen Jørgensen (R) om at være kommunalt medlem i et regionalt forum

39 kommuner. Det er, hvad de to byrådsmedlemmer Birgitte Steen Jørgensen (R) fra Vordingborg Kommune og rådmand Jane Jegind (V) fra Odense Kommune tilsammen repræsenterer som medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget i henholdsvis Region Sjælland og Region Syddanmark.

– Det er en meget stor udfordring, fordi vi har forskellige muligheder og behov. Men det er så vigtigt, at vi i kommunerne gør, hvad vi kan for at finde fælles fodslag. For hvis vi skal ud over stepperne og skal kunne fungere over for regionerne, så nytter det ikke noget, at vi har et hav af forskellige holdninger. Så vi gør meget for at blive bedre til at tale med en mere ensartet stemme, siger Jane Jegind.

Birgitte Steen Jørgensen gør meget ud af at indhente input fra de 17 kommuner, som hun repræsenterer:

– Det gør jeg, fordi jeg tænker meget over, hvordan de forskellige kommuner ønsker, at jeg skal repræsentere dem, for vi er jo meget forskellige. Jeg kan jo sagtens tale om ældre- og handicappolitik i Vordingborg Kommune, men det kan jo godt være, at de i Kalundborg Kommune synes, at det skal være nogle helt andre ting, vi skal have fokus på. Så det er et stort ansvar, men også en spændende udfordring.

Netop det at samarbejde med flere parter er noget som trækker i arbejdet med at sidde i et regionalt fora, mener de to.

– Det er et forum til gavn for borgerne, hvor vi kan prikke lidt til hinanden og få udvikling. I en landkommune som min skal vi for eksempel tænke på, at de sundhedstilbud, der skal kunne tilbydes, også skal tage højde for hvilken mobilitet, der er hos de mennesker, der bor der. Særligt fordi vi har en større ældrebefolkning end tidligere, siger Birgitte Steen Jørgensen.

Gode fremtidige løsninger
Også for Jane Jegind handler det om borgerne:

– Det er interessant at sidde med i et udvalg som Sundhedskoordinationsudvalget, fordi vi arbejder med at få skabt en sammenhæng til gavn for borgerne og på at få skabt nogle fremtidige løsninger, der er holdbare. På sundhedsområdet er det nødvendigt, at vi får sat skub i udviklingen og nytænkningen, for at vi kan få de hænder på området, som vi skal bruge fremadrettet. Vi kan få den udfordring til at glide bedre med det regionale samarbejde.

Og kommunerne og regionerne er netop blevet de samarbejdspartnere, som skal til, for at arbejdet i regionale råd, udvalg, nævn og bestyrelser fungerer til gavn for borgerne.

Mental tilvænning
– Regionerne skulle mentalt vende sig til, at vi nu var på banen, at vi havde fået nogle af deres opgaver, og at vi rent faktisk også kunne noget. Det var som om, storesøster skulle acceptere, at lillesøster nu var med.

Sådan beskriver Birgitte Steen Jørgensen valgperioden umiddelbart efter strukturreformen, hvor hun første gang sad i Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland.

– Men situationen er helt anderledes nu, hvor vi i dag i langt højere grad er blevet en samarbejdspartner for regionen, som vi skal være, for at det rigtig fungerer, siger Birgitte Steen Jørgensen, der tager endnu en tørn i Sundhedskoordinationsudvalget og tilmed nu også sidder i KKR Sjælland.

Hun fremhæver, at der er kommet meget mere politisk fokus på arbejdet, og nævner specifikt sundhedsaftalerne.

– Udover den mere tekniske del af sundhedsaftalen udarbejdede vi hos os en politisk overligger, som politikerne kunne forholde sig til, og så man som politiker blev klædt bedre på til diskussionen om sundhedsaftalerne. Det har betydet, at politikerne i den her periode har fået et meget mere engageret forhold til sundhedsaftalerne og til sam-arbejdet mellem kommune, region og almen praksis, forklarer Birgitte Steen Jørgensen.

En politisk overbygning til sundhedsaftalerne blev også en realitet på den anden side af Storebælt.

– For at være ærlig, så når byrådsmedlemmerne ikke at læse en omfattende teknisk sundhedsaftale. Så vi skrev et kortfattet dokument med en politisk vision, som vi lagde ind, siger Jane Jegind, som forud for sundhedsaftalerne var i KKR Syddanmark og præsentere aftalen. Det gjorde hun, så hun kunne føre en direkte dialog med medlemmerne af KKR.

I det hele taget tænker de to meget over det at skabe sammenhæng til både KKR og andre relevante kommunale nøglepersoner.

– Min KKR-formand er min primære indgang til KKR, så det er meget vigtigt, at jeg har en god dialog med ham, og at vi gensidigt orienterer hinanden. Derudover er det vigtigt, at vi husker de ansvarlige udvalgsformænd i kommunerne. For det er ude i hver kommune, at de ting, vi beslutter, skal fungere. Derfor er det vigtigt, at der er et kommunalt ejerskab til stede, siger Jane Jegind.

Birgitte Steen Jørgensen har automatisk adgang til KKR Sjælland, da hun selv er medlem, og fordi hendes egen borgmester, Henrik Holmer (S), er formand for KKR Sjælland.

– Dermed taler jeg med KKR-formanden flere gange om ugen, og derudover har jeg en pligt til løbende at informere KKR om, hvad der sker i Sundhedskoordinationsudvalget. Derudover indbyder vi et par gange om året hele den kommunale repræsentation fra koordinationsudvalgene til KKR-møder. Og det betyder som sagt, at vi i den her periode har fået et meget mere engageret forhold til sundhedsaftalerne. <

 

Sådan tackler du arbejdet i et regionalt forum
Mange kommunalpolitikere oplever den særlige udfordring at skulle repræsentere kommunernes interesser i forskellige regionale fora. Det er et spændende og vigtigt arbejde, men det kan også være lidt af en udfordring at skulle repræsentere alle kommunalbestyrelser i regionen.

 

Det særlige ved opgaven som kommunal repræsentant i et regionalt forum er, at man her repræsenterer alle kommunalbestyrelser i regionen.

 

I folderen "Otte gode råd" er samlet nogle erfaringer og gode råd fra arbejdet i forrige valgperiode. For eksempel om at holde kontakten til KKR ved lige, så man løbende kan sikre et nogenlunde fælles billede af de kommunale interesser på området.

 

Folderen kan findes på www.kl.dk/kkr

Skriv hvad du søger