Kjeld Hansen (S), KKR Hovedstaden. Foto: Sif Meincke
Kjeld Hansen (S), KKR Hovedstaden. Foto: Sif Meincke
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 32 / 2010

Hele kommunalbestyrelsens fællesskab

KKR er begyndt at være tre bogstaver, der bliver mere og mere anvendt. Men vi har stadig en vigtig opgave i at få implementeret og virkeliggjort, at KKR er hele kommunalbestyrelsens fællesskab. Så i den her periode vil vi prøve at inddrage flere kommunalbestyrelsesmedlemmer i arbejdet, siger Kjeld Hansen

Godt fra start
Danske Kommuner har bedt formændene for de fem kommunekontaktråd (KKR) om at give en status på KKR i denne valgperiode:

 1. Hvordan er KKR kommet fra start i denne valgperiode?
   
 2. Hvordan vurderer de KKR’s aktuelle situation efter det første godt halve år? Hvad er nået, og hvad skal der arbejdes videre med i den kommende tid?
   
 3. Hvordan er samarbejdet med andre regionale aktører ?
   
 4. Hvordan er samspillet med kommunalbestyrelserne?
   
 5. Hvad ser de som den største udfordring for KKR – aktuelt og på sigt?
   
 6. Hvad ser de som deres egen særlige udfordring som formænd for KKR?
   
 7. Hvad er deres vision for KKR-arbejdet i denne valgperiode?
   
 8. Hvor skal KKR være ved valgperiodens slutning?

Kjeld Hansen (S), KKR Hovedstaden

1. – KKR Hovedstaden er kommet godt fra start i denne valgperiode. Ledelsesmæssigt har vi sagt, at vi i den her valgperiode skal se på, om vi i større udstrækning kan løfte nogle fælleskommunale visioner for vores region. Første periode var fødselsfasen, hvor vi etablerede KKR og vurderede, hvor langt KKR kunne bære. Vi skulle simpelthen lære at arbejde med det nye instrument KKR. Det synes jeg, vi er kommet godt igennem. Fase to handler nu om at få sat nogle tydeligere fælleskommunale dagsordener og visioner for vores område.

2. – Vi har allerede taget fat på et par af de fælles visioner. En af dem handler om vores fælles erhvervspolitiske tilgang til regionen. Vi er i gang med at udarbejde et fælleskommunalt oplæg, som vi senere skal drøfte og tage stilling til, og vi har et tilsvarende arbejde i gang på klimaområdet. Endelig håber jeg, at vi snart kan gå i gang med en fælles vision for specialområdet. Her skulle vi gerne få tegnet et fælles billede af mosaikken af de tilbud, som vi skal have i Hovedstadsregionen.

3. – Vores rammevilkår er lidt anderledes end i resten af landet, da beskæftigelsesregionen og kollektiv trafik jo dækker både hovedstaden og Sjælland. Så vi har jo ikke en direkte dialog med eksempelvis trafikselskabet og beskæftigelsesregionen. Men vi har en løbende dialog og er nødt til at respektere de fællesskaber, vi indgår i. Når vi taler om regionen, så synes jeg ikke, samarbejdet er kommet på skinner. Problemet er, at man ikke kan føre dialog på baggrund af bundne mandater, da det er begrænsende for et udviklende samarbejde. Man bør i regionen tage en drøftelse af, om man er kommunernes region, eller om man vil møde os med bundne mandater.

4. – Jeg kan se i dagsordenerne for kommunalbestyrelsesmøder og udvalgsmøder rundt omkring i hovedstadsregionen, at KKR er begyndt at være tre bogstaver, der bliver mere og mere anvendt. Men vi har stadig en vigtig opgave i at få implementeret og virkeliggjort, at KKR er hele kommunalbestyrelsens fællesskab. Så i den her periode vil vi prøve at inddrage flere kommunalbestyrelsesmedlemmer i arbejdet, blandt andet i form af en række politiske arbejdsgrupper. På den måde skulle de gerne i højere grad få et medejerskab til fællesskabet, så det ikke bare er bygget op om dem, der nu sidder i KKR.

5. – Der er en klar udfordring i at få skabt en bevidsthed om, at KKR er et fællesskab for samtlige kommunalbestyrelser og kommuner og at få skabt et medejerskab blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne til KKR. Endelig er der en udfordring på specialområdet, hvor det handler om at få skabt et synligt og visionært billede af, hvordan vi arbejder med det i fællesskab.

6. – Min udfordring er at lytte, se og prøve at tegne visionen om den fælles platform. Men jeg skal også tage initiativer til at få skabt den fælles platform på forskellige områder. Endelig skal jeg stille skarp på, hvad det er, der danner vores fælles platform, og være med til at afgrænse vores opgaver.

7. – Når perioden er slut, håber jeg, at vi har fået en meget konkret aftale om samspillet med sygehusene på hele det kommunale område. Derudover håber jeg, vi har fået en fælles forståelig platform at stå på, når det drejer sig om kollektiv trafik. Der skal findes løsninger som bliver operationelle for den enkelte kommune.

8. – Jeg håber, at vi som kommuner i Hovedstadsregionen kan sige, at vi nu i vid udstrækning har etableret et bæredygtigt kommunalt fællesskab, som de enkelte kommuner har nogle positive forventninger til, som de synes er værd at arbejde for, og som de ser nødvendigheden af. <

Skriv hvad du søger