Egon Fræhr (V), KKR Syddanmark. Foto: Kim Kiholm / Scanpix
Egon Fræhr (V), KKR Syddanmark. Foto: Kim Kiholm / Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 32 / 2010

En rigtig brugbar størrelse

Det er vigtigt, at vi lykkes med at kommunerne får et større ejerskab. At KKR’s rolle bliver tydeligere for kommunalbestyrelserne, og at vi lykkes med at få resultater, som alle 22 kommuner kan bakke op om, siger Egon Fræhr
tekst Tom Ekeroth

Godt fra start
Danske Kommuner har bedt formændene for de fem kommunekontaktråd (KKR) om at give en status på KKR i denne valgperiode:

 1. Hvordan er KKR kommet fra start i denne valgperiode?
   
 2. Hvordan vurderer de KKR’s aktuelle situation efter det første godt halve år? Hvad er nået, og hvad skal der arbejdes videre med i den kommende tid?
   
 3. Hvordan er samarbejdet med andre regionale aktører ?
   
 4. Hvordan er samspillet med kommunalbestyrelserne?
   
 5. Hvad ser de som den største udfordring for KKR – aktuelt og på sigt?
   
 6. Hvad ser de som deres egen særlige udfordring som formænd for KKR?
   
 7. Hvad er deres vision for KKR-arbejdet i denne valgperiode?
   
 8. Hvor skal KKR være ved valgperiodens slutning?

Egon Fræhr (V), KKR Syddanmark

1. – Jeg synes, der er en tydeligere erkendelse af, hvad KKR er for en organisation. I den forrige periode havde vi måske de gamle kommuneforeninger lidt i baghovedet. I denne periode er man mere klar over, at KKR er KL’s repræsentation, men navnlig at KKR er en rigtig brugbar størrelse i forhold til de enkelte kommuners aktiviteter – under én forudsætning: At man er enig. Hvis man ikke er enige, så kan KKR ikke bruges til noget. I nogle af de sager, vi sætter på dagsordenen, og som man som enkeltkommune har interesse i, er der en erkendelse af, at det vil være fint, hvis vi kan blive enige i KKR-regi. For så kan vi flytte noget.

2. – Jeg synes, det er flot, at vi på infrastruktur-området er blevet enige 22 kommuner og regionen om at have en overordnet holdning i Syddanmark. Så er der det sociale, rammeaftaler og sundhedsaftaler. Det fungerer godt. Omkring sundhedsaftalen synes jeg, vi har et fint forløb. Vi har en konstruktiv dialog med regionen. Høringsrunden er jo i gang, og regionen kommer rundt til alle 22. Og så har vi linet op til en prøvesten: Hvordan vi kan sikre, at den kollektive trafik – busserne – kører bedre.

3. – Samarbejdet med de forskellige regionale aktører er i sin vorden. Vi har sat os for, at vi vil have et tættere samarbejde – 2. generation i KKR-arbejdet. Hvis vi kun ser på de 22 kommuner og regionen og ikke har det andet med, så får vi kun et halvt billede, så når vi ikke resultatet. Nu er vi inde på andre områder end det sociale, nemlig udvikling og erhverv. Vi har gjort det i forbindelse med den regionale udviklingsplan, at vi har sagt, det hedder ikke en plan hos os, men en strategi. En af pindene i strategien er netop, at de forskellige samarbejdspartnere på det område kan være de subregionale, arbejdsmarkedets parter, vækstforum, væksthus. Hvis den strategi bliver en realitet for både kommuner, region og de regionale samarbejdspartnere, så bliver det stærkt, men det kræver jo, at man går i dialog med dem. Og det gør vi.

4. – Samarbejdet med kommunerne er positivt, men vi har faktisk også i KKR sagt, at vi vil udvikle det. Vi vil lade vores udvalg mødes på tværs. Det har vi allerede gjort på sundhedsområdet, når vi en gang i kvartalet laver nyhedsbrev, sørger vi for at alle byrådsmedlemmer får det sendt. Vi er meget opmærksomme på, at KKR ikke bliver et mødeforum for borgmestre, men at det bliver sådan, at alle kommuner føler, at KKR gør noget, der støtter dem i deres arbejde. Det er godt, at vi er nået til denne erkendelse, men det skal der jo udvikles på, for at det kan blive endnu bedre.

5. – Det er vigtigt, at vi lykkes med at kommunerne får et større ejerskab. At KKR’s rolle bliver tydeligere for kommunalbestyrelserne, og at vi lykkes med at få resultater, som alle 22 kommuner kan bakke op om. Det er jeg fuld af fortrøstning om.

6. – Det er en særlig formandsudfordring at få arbejdet, dels det der kommer fra KL, dels det fra sekretariatet, tilrettelagt sådan, at der kommer en frugtbar diskussion, som fører hen mod et resultat, som kommunerne kan blive enige om.

7. – Min vision er,at KKR kan blive en stærk spiller som støtte for det, som er kommunernes ansvar.

8. – Jeg håber på, at der vil blive endnu flere opgaver, som vil blive lagt over til kommunerne. Nu arbejder vi jo på hele det sociale område, og skal det lykkes for kommunerne, så er det nødvendigt, at vi har et forum, hvor vi kan drøfte tingene i fællesskab. Det skal være sådan, at kommunerne helt ud i de enkelte byråd anerkender, at her spillede KKR en væsentlig og rolle. At det er godt, at vi har det. <

Skriv hvad du søger