Illustration: Mark Airs
Illustration: Mark Airs
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 32 / 2010

Derfor skal kommunerne overtage rammeaftalerne

Torben Kjærgaard er som direktør for KL’s Afdeling for Velfærd og Service en af de administrative bagmænd, når kommunerne fra den 1. januar 2011 overtager ansvaret for at udarbejde de årlige rammeaftaler på specialundervisnings- og socialområdet
tekst Tom Ekeroth

– Hvorfor skal kommunerne overtage ansvaret for at udarbejde rammeaftalerne? Har regionerne ikke gjort det godt nok?

– Det er et sundt princip, at den der betaler musikken også bestemmer, hvad der skal spilles". Kommunerne har helt entydigt ansvar for, at der er tilbud til borgere med handicap og sindslidelse. Og det er samtidig kommunerne, der skal finansiere indsatsen. Derfor er det naturligt, at kommunerne sidder for bordenden, når der skal planlægges tilbud på området.

– Spørgsmålet er ikke så meget, hvor godt regionerne har udført deres opgave. Der har været et stærkt kommunalt ønske om at forenkle arbejdet med rammeaftalerne samt få et større politisk ejerskab til det i den enkelte kommune.

– Bliver de problemer, kommunerne i forvejen har med at styre det specialiserede socialområde, ikke kun værre, når kommunerne fremover skal løse endnu en opgave på området?

– De nye rammeaftaler skal netop bidrage til en bedre styring. Både af hvad der konkret er brug for af tilbud på tværs af kommunerne, og hvordan udgifterne bør udvikle sig. Derfor vil de nye rammeaftaler indeholde både en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien skal beskrive behovet for tilbud og af den faglige udvikling af eksisterende tilbud, og styringsaftalen skal indeholde aftaler om takstudvikling, takster og tillægsydelser, udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud m.v.

– Kan kommunerne blive enige om at samarbejde om opgaven – og hvordan skal arbejdet organiseres?

– Ja, det tror vi på. Ellers ville vi ikke turde påtage os opgaven. Men det kræver, at kommunerne i fællesskab gennem KKR tager ansvar for opgaven, bidrager til løsningen og går ind i det med den tilgang, at det er en fælles tværkommunal aftale, der skal indgås. Der er allerede fra kommunerne udtrykt positiv opbakning til at påtage sig opgaven igennem KKR, så jeg er fortrøstningsfuld.

– Kritikerne siger, at kommunerne kun er interesseret i prisen og ikke kvaliteten på forskellige tilbud. Er det ikke rigtigt, at de specialiserede tilbud forsvinder og erstattes af kommunens egne og billigere tilbud?

– Nej. Kommunerne skal være interesseret i både prisen og kvaliteten! Så det er kun godt, at begge forhold bliver synlige, så de kan debatteres. Det var en del af hele meningen med kommunalreformen, at kommunerne skulle blive større, så de kunne varetage flere opgaver til borgerne – og at det i højere grad skulle ske gennem tilbud i nærmiljøet. Men uanset at kommunerne kan løfte flere opgaver lokalt, så vil der – selv i de største kommuner – være borgere med behov, som forudsætter et tilbud, som kun kan løses ved samarbejde mellem kommunerne. Hvis det skal være et godt fagligt og økonomisk tilbud. Og det er lige præcis det felt, som den nye rammeaftale skal fokusere på. <

Skriv hvad du søger