Faxe Kommunes rådgivningschef, Flemming Bøchmann Andersen. Foto: Hanne Loop
Faxe Kommunes rådgivningschef, Flemming Bøchmann Andersen. Foto: Hanne Loop
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 30 / 2010

To løsningsforslag per barn

Kommunerne kan lære rigtig meget af sundhedsvæsenet, når det gælder styring. Det mener Faxe Kommune, som har hentet inspiration i sygehusverdenen til en ny model for visitation i de specialiserede børn- og ungesager. Modellen sætter medarbejderens faglighed i spil, og det smitter positivt af på økonomien
tekst Sidsel Boye

Faxe Kommune har sat sine sagsbehandlere på "dobbeltarbejde", når det drejer sig om de specialiserede børn- og ungesager. Når en sag skal forelægges visitationsudvalget, skal sagsbehandleren altid stille med to helt forskellige forslag til, hvordan en konkret indsats skal løses. De to forskellige perspektiver er med til både at udfordre sagsbehandlerens argumenter og desuden give mere stof til dialogen i udvalget og dermed sikre en mere kvalificeret løsning.

– Nogle kommuner prøver at få sagsbehandlerne til at få et mere økonomisk fokus på det specialiserede område. Men sagsbehandlere bryder sig ikke om at skulle tænke i økonomi. Det er fagligheden, de brænder for og er dygtige til. Og derfor har vi valgt at tale faglighed i stedet. Ved at pirre og styrke fagligheden følger det med økonomien med som et halehæng, siger rådgivningschef Flemming Bøchmann Andersen.

Han har karrierebaggrund i børnepsykiatrien, og modellen er inspireret af børnepsykiatrien i Roskilde, hvor der altid er to til at undersøge et barn og dermed to vinkler, der forelægges til diskussion og beslutning på en konference.

Skriv hvad du søger