Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 29 / 2010

For mange unge bliver fejlanbragt

Efteruddannelse skal gøre sagsbehandlere bedre til at finde det helt rette opholdsted til unge, der skal anbringes uden for hjemmet. På den måde kan man undgå de mange fejlanbringelser, hvor unge må flytte før planlagt

44 procent af alle anbragte unge oplever, at deres ophold bliver afbrudt før planlagt. Det kom frem i i en undersøgelse fra SFI i foråret.

– Et stort arbejdspres og manglende tid til at gå i dybden med anbringelserne er et stort problem. Det er også et problem, at der er så stor udskiftning mellem sagsbehandlerne. Tit opbygger sagsbehandleren et netværk med institutionerne og en viden om, hvordan de arbejder. Den viden går tit tabt, når sagsbehandleren stopper igen, siger psykolog Hanne Runge.

Hun har arbejdet med undersøgelser og behandling af børn i mange år og er ansat på børnepsykiatrisk ambulatorium i Roskilde på behandlings- og opholdsstedet TAO.

Vær undersøgende
Når psykologer laver udredninger af børn og unge, der har brug for hjælp, skriver de, hvilke behov barnet eller den unge har. Men de skriver ikke nødvendigvis konkret, hvordan barnets behov kan indfries. Det skal sagsbehandleren tage stilling til, og det kan også være en del af problemet.

– Vi skriver måske i rapporten, at den unge har brug for at arbejde med sine relationer, men vi skriver ikke, hvordan det skal udmøntes i praksis. Derfor er der risiko for, at sagsbehandleren tænker, at alt er godt, hvis et opholdssted skriver, at de arbejder med relationer. Men det kan de jo gøre på mange måder. De fleste institutioner siger, at de arbejder med relationer og struktur. Derfor er det vigtigt, at spørge ind til, hvordan de gør. Som SFI-rapporten beskriver, kan der ske det, at den unge anbringes på grund af sociale og følelsesmæssige problemer, men paradoksalt også får afbrudt sit ophold på grund af netop de problemer, fortsætter Hanne Runge.

Hård gruppekultur
SFI-rapporten pegede på, at det er vigtigt, at sagsbehandleren får tiden til at holde opfølgningsmøder, når den unge er flyttet ind et sted, så de kan se, om den unge udvikler sig, som vedkommende skal. På den måde kan de nå at lave eventuelle ændringer i tide, mens situationen stadig står til at redde.

– Det er vigtigt især at have forældrene med, så de ikke begynder at modvirke anbringelsen. Det kan tit være et kæmpeproblem, hvis den unge bor ved en plejefamilie, og forældrene føler, at vedkommende begynder at knytte sig for meget til plejeforældrene. Den unge er også med til møderne, og det er meget vigtigt, for at de får en erkendelse af, at de har brug for hjælp. Tit er det en overvindelse for dem at tage imod hjælp, fordi de er vant til at klare sig selv, siger Hanne Runge.

Hun mener også, at det er relevant at spørge ind til, hvordan personalet er opmærksomt på, at de unge ikke lærer dårlige vaner af hinanden.

– De unge kan ofte lettere identificere sig med de andre unge end med personalet, blandt andet fordi de andre unge er der hele tiden. Og det fremgår af undersøgelsen, at de let kan opbygge en subkultur, der ikke er hensigtsmæssig, siger hun.

En svær tid
Ud over at de unge, der bliver anbragt, oftere har problemstillinger, der er gået mere i hårdknude, end når børn bliver anbragt, er forskellen også, at de langt bedre end børnene kan give udtryk for, hvad de gerne selv vil og især, hvad de ikke vil.

– Det er en vanskelig opgave at arbejde med anbragte unge. De unge har jo en selvstændig mening og kan bedre selv sige, hvis de ikke ønsker at bo et sted mere. Mange af dem er trætte af pædagoger, og der er mange modsætninger i deres liv. De har behov for tryghed og frihed på samme tid, og det gør det både svært at være dem og at hjælpe dem, siger Hanne Runge. <

 

Undgå fejlanbringelser
I efteråret er Hanne Runge med til at undervise sagsbehandlere i, hvordan de bedst muligt kan finde det rigtige opholdssted til børn og unge, så fejlanbringelser undgås. Kurset finder sted den 28.oktober og 25. november. Man kan tilmelde sig ved at kontakte Fonden Den Selvejende Institution Opholdsstedet TAO på telefon: 26 14 87 87.

Skriv hvad du søger