Foto: Jens Nørgaard Larsen / Scanpix
Foto: Jens Nørgaard Larsen / Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 24 / 2010

Fanø – en kommune midt i en nationalpark

Hvilken betydning får Nationalpark Vadehavet for Fanø – får den nogen?
tekst tidligere formand for teknik- og miljøudvalget Karen Boel Madsen, Fanø

Fanø er Fanø, og Vadehavet er Vadehavet. Det ændrer Folketingets udpegning vel ikke noget ved. Symptomatisk har vi heller ikke her på øen haft tilløb til borgerkrig mellem modstandere og tilhængere. Helt tværpolitisk har der i byrådet været fuld opbakning til at indgå i nationalparken, og borgerne har enten forholdt sig rigtigt positivt eller passivt neutralt under den andre steder så voldsomme debat.

I al vores konstruktive opbakning til miljøministrenes planer er Fanø nærmest blevet lidt overset, selv om Fanø som den eneste kommune fuldt og helt bliver en del af nationalparken. Som sædvanlig har det været de utilfredse og protesterende, som har tiltrukket sig opmærksomheden og opnået særlige hensyn. I tilfældet med vores nationalpark har det endda i høj grad drejet sig om borgere i landsdelen, hvis områder ikke indgår i den!

Men Fanø ville gerne have nationalparken, for vi regner med, at den alt i alt bliver en fordel for hele området og for øen og kommunen og for Vadehavets natur. Vores natur er i forvejen i udpræget grad beskyttet i kraft af diverse lovgivninger på internationalt plan, så vi tror på miljøministrenes forsikringer om, at eventuelle nye reguleringer og begrænsninger ikke vil komme på grund af denne udpegning – men eventuelt på grund af alle de andre, som vi i forvejen er omfattet af.

Skriv hvad du søger