Poul Stralendorff er en af de 20 medarbejdere, som LK-Gruppen overtog, da Gribskov Kommune udliciterede hele vej- og parkområdet. Foto: Steen Wrem
Poul Stralendorff er en af de 20 medarbejdere, som LK-Gruppen overtog, da Gribskov Kommune udliciterede hele vej- og parkområdet. Foto: Steen Wrem
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 23 / 2010

Første kommune uden materialegård

I april 2009 udliciterede Gribskov Kommune hele vej- og parkområdet. Det er første gang i Danmarkshistorien. Afsæt god tid til at beskrive opgaverne og inddrag de medarbejdere, som eventuelt skal flyttes til et privat firma, lyder rådene fra Gribskov
tekst af Lars Thorsen / Grønt Miljø og Kreativ presse

Gribskov er landets mest udliciterende kommune. Med en udliciteringsgrad på 38,8 procent er kommunen Danmarksmes-ter i udlicitering, så det er kun naturligt, at Gribskov også skulle blive de første til at overdrage plejen af alle grønne områder, veje, rabatter og træer til private kræfter. Det skete den 15. april sidste år, hvor vej- og parkafdelingens 30 ansatte og ansvaret for kommunens udearealer og grønne liv blev overdraget til private virksomheder.

– Kommunens tidligere byråd havde en udbudspolitik, der kort sagt gik ud på, at alt, der gav mening at konkurrenceudsætte, skulle konkurrenceudsættes. Og det gælder jo for vej- og parkområdet, som er lettere at beskrive end de sociale ydelser, fortæller Lotte Vang, der er teamleder i Gribskov Kommunes Vej og Park.

Arven fra Lars Løkke

Selv om de grønne områder er lettere at beskrive, er de absolut ikke hurtige at beskrive. Derfor anbefaler Lotte Vang, at man sætter mindst et år eller halvandet af til arbejdet.

– En del af områderne har godt nok været udbudt tidligere, så vi kendte nogle af priserne, men der er simpelthen uhyggeligt mange ting, der skal beskrives. Bare på det grønne område har vi mellem 250 og 300 grønne arealer, der skal plejes, og der er grønne elementer i bymidten og hække, og hvad ved jeg, så gartnerdelen er en af de helt store, forklarer Lotte Vang.

Derfor har det været en voldsom opgave at kreere udbuddet på 25 millioner kroner. Kommunen havde som nævnt et lille forspring, for halvdelen af opgaverne i det tidligere Græsted-Gilleleje havde været udbudt før ligesom visse områder, amtet havde stået for. Begge steder var udliciteringsbølgen sat i gang af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), dengang han var henholdsvis viceborgmester og amtsborgmester.

Erfaring fra et hårdt år

Nu er det første år overstået. Det betyder, at de værste misforståelser, begynderfejl og gamle vaner efterhånden er ryddet af vejen. Det mener både Gribskov Kommune og den store vinder af udbuddet – anlægsgartnervirksomheden LK-Gruppen.

LK-Gruppen vandt for omkring 11 millioner kroner af entrepriserne og tager sig nu af alt bortset fra asfalt, skiltning og broer. Men det har været svært, og det skal andre kommuner være klar over, hvis de pønser på at sende deres vej- og parkentrepriser i udbud.

– De har jo et væld af borgere at stå til regnskab overfor. Derfor skal de huske, at der altid vil være indkøringsvanskeligheder, for man skal jo lære områderne at kende, nye folk og nye maskiner kommer på, og gamle, rutinerede folk skal pludselig tænke rationalisering og gøre tingene anderledes, end de måske har gjort i 20 år, forklarer LK-Gruppens direktør Lars Knudsen.

I Vej og Park er de fortrøstningsfulde efter indkøringsfasen, hvor alle blev klogere, nogle gange af skade.

– Det er vigtigt at lave udbuddet rigtigt første gang. Når udbuddet er lavet, bliver budgetterne lynhurtigt rettet ind, og så er der ikke råderum til at komme tilbage og lave ændringer. Men en stor del af vores udeområder har skullet beskrives for første gang, og hver gang vi har ramt ved siden af, skal man finde pengene igen, fortæller Lotte Vang.

Samtidig har vej- og park-teamet kun ét mandeår til at følge op på arealernes tilstand. Det betyder, at de er nødt til at håbe på, at for eksempel institutioner selv melder tilbage, om alting fungerer, eller om fodbolden eller rullestolens hjul forsvinder i højt græs.

Men pædagogerne, plejehjemspersonalet og pedellerne går ikke omkring og måler græshøjden, og det kan man ifølge Lotte Vang heller ikke forvente.

– De har jo deres kerneopgaver. Derfor er kommunen nu ved at udvikle en måde, hvorpå de elektronisk kan melde tilbage på de grønne områders tilstand. Det skal ske ved at videreudvikle systemet Servicedesk, hvor de allerede melder ind, hvis pæren er sprunget, eller listen ikke sidder fast. Det har vi store forventninger til, siger Lotte Vang.

At overdrage mennesker

Udliciteringen havde også direkte betydning for de 30 ansatte fra kommunens materialegård. De blev overdraget til de virksomheder, der vandt udbuddene. Asfaltfolkene blev givet til Lemminkäinen, skilte- og brofolk til NCC Roads, og resten blev ansat i LK-Gruppen. I dag fortæller de involverede, at denne proces kunne være foregået langt mere elegant.

– Folk var virkelig ikke glade. Det er noget, man skal arbejde meget med internt i kommunerne. Da vi overtog dem, var mange af folkene forvirrede og utrygge, og de vidste faktisk ikke, hvad de blev sendt ud i. Samtidig bokser vi stadig med fagforeningerne og de forskellige overenskomster, som vi overtog, fortæller Lars Knudsen fra LK-Gruppen, der i alt overtog 20 af materialegårdens folk sidste år.

Poul Stralendorff er en af de 20 mand, som blev overdraget til LK-Gruppen. Han er i dag en af virksomhedens to tillidsmænd og kunne godt have tænkt sig at blive inddraget i processen.

– Vi hørte jo intet, før det var for sent. Vi hørte ikke andet, end at vi skulle give bud. Da det stod klart, at vi skulle overdrages til et firma, var der en enormt dårlig stemning. Derfor vil jeg opfordre andre til at informere medarbejderne i meget god tid og inddrage os i alle dele af processen, siger Poul Stralendorff.

Hvis teamleder Lotte Vang kunne gøre én ting om i processen, ville det også være på medarbejderområdet.

– Det er rigtigt vigtigt, og der kunne vi godt have gjort det bedre. Vi informerede gennem hele processen omkring alt, hvad der skete, men vi kunne have gjort endnu mere, og man kan nok ikke gøre for meget i den situation, forklarer Lotte Vang.

En krone sparet…

64.000-kroners-spørgsmålet er så, om det har været besværet værd.

– Vi har fået det billigere, og i år regner vi med, at plejeniveauet vil ramme samme leje som inden udliciteringen. Udbud er jo en politisk beslutning, men der er god ræson i at få beskrevet opgaven og finde ud af, hvad man har. Vi har brugt mange ressourcer på det, men det bliver jo nemmere næste gang, understreger Lotte Vang.

LK-Gruppen har også fået sine hak i tuden, men ser intet i vejen for at overtage udearealerne for andre kommuner. Direktør Lars Knudsen har dog et godt råd på falderebet.

– Det kunne være en god idé, hvis man tog alle udførselskravene og diskuterede dem sammen med os, inden man lavede udbuddet færdigt. Sådan foregår det ikke, men vi er jo eksperter og laver ikke andet end at prisfastsætte og definere opgavers omfang dagen lang. Det kunne give en mere præcis kontrakt fra starten, siger Lars Knudsen. <

Skriv hvad du søger