Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 18 / 2010

EU klumme: Globalt partnerskab er en kommunal opgave

Danske kommuner og virksomheder bør gå hånd i hånd, når det gælder den fremtidige danske udviklingsstrategi. Det viser erfaringerne fra Randers, der som landets eneste kommune har forpligtet sig til at fremme FN’s 2015 mål. Derfor skal kommunernes rolle i udviklingsarbejdet på dagsordenen i den nye udviklingsstrategi. Bå­de for vores og udviklingslandenes skyld
tekst borgmester Henning Jensen Nyhuus (S), Randers Kommune

Danmark har tilsluttet sig FN’s 2015 mål – de såkaldte Millennium mål, som blandt andet skal halvere fattigdommen, sikre kvinders ligestilling og skabe globale partnerskaber med ulandene.

Hvorfor? Fordi det giver mening at skabe vækst i udviklingslandene. Vækst påvirker det globale samfund positivt i alle henseender; det giver mindre fattigdom, mindre sult og sygdom, mindre analfabetisme – en positiv spiral, der giver mulighed for at flere hjerner uddannes, flere vil lære af hinanden, flere får muligheder og rettigheder, flere får idéer etcetera.

Udviklingsminister Søren Pind præsenterede for nylig sin nye udviklingsstrategi. Den rummer mange gode og positive elementer. Men hvorfor er kommunerne ikke tænkt ind i den ny udviklingsstrategi? Kommunerne er i øjenhøjde med borgere og virksomheder. Det sikrer nærhed, lokal forankring og dermed mulighed for en dynamisk, folkelig forankring af udviklingsarbejdet. Og vi møder virksomhederne hver dag og har mulighed for at involvere dem i udviklingsarbejdet.

Skriv hvad du søger