Socialrådgiver Merete Wegger, Københavns Kommune. Foto: MEW
Socialrådgiver Merete Wegger, Københavns Kommune. Foto: MEW
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 17 / 2010

Rådgivning i børnehøjde

Myterne om, at socialforvaltningen aldrig tager telefonen og at skolerne ikke gør en indsats for de socialt udsatte børn og unge, bliver nu manet til jorden. Efter at socialrådgivere er rykket ind på skolerne i København, bliver der taget hånd om sociale problemer, inden de når at udvikle sig

Signe på 13 år er flyttet til København sammen med sin mor og lillebror. Hun går i 7. klasse og har det svært. I en tidlig alder er hun blevet udsat for seksuelle overgreb begået af et familiemedlem. Hendes mor er sygemeldt med posttraumatisk stress, og familien er boligmæssigt presset.

De er flyttet for at begynde på en frisk og taler i første omgang ikke med skolen om, hvorfor Signe ikke trives. Men. Og i denne piges historie er der et "men". For på Signes skole er der er ansat en socialrådgiver. Hun hedder Merete Wegger. Og hun har hjulpet Signe i gang med et behandlingsforløb ved en rådgivningsinstitution for seksuelt krænkede i Københavns Kommune og hjulpet moderen med at få søgt en ny bolig.

Som skolesocialrådgiver fungerer hun som bindeled mellem skole og socialforvaltning:

Skriv hvad du søger