Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16 / 2010

Noter til tema

tekst Sidsel Boye

Bedste jobcenter
LO’s Jobcenterindeks har målt samtlige 91 jobcentre på fem udvalgte områder, og i top fem ligger Nyborg, Faxe, Roskilde, Haderslev og Halsnæs Jobcentre. I bunden ligger Aalborg, Køge, København, Allerød og Rødovre som nummer 91. LO’s top 91 måler blandt andet på ledighedsperioden for etniske danskere og for indvandrere, på sygedagpengeperiodens længde, på uddannelses- og på aktiveringsindsatsen. (Kilde: LO)

Mange skifter job
Fra 1991-2006 var der ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens seneste tal i nyhedsbrev om beskæftigelse, Samspil.info, hvert år mellem 700.000 og 800.000 jobåbninger. Selv i lavkonjunkturer er der mange jobåbninger, og det skyldes ifølge professor Torben M. Andersen, Århus Universitet, blandt andet at virksomheders behov for forskellig type arbejdskraft ændrer sig, og at konjunkturerne ikke påvirker alle sektorer ens.

Dårlige jobcentre
To ud af tre a-kasser mener, at hjælpen til de arbejdsløse er blevet dårligere, siden kommunerne overtog ansvaret. Det viser en rundspørge blandt 109 af landets ca. 350 a-kasser, som A-pressens netavis Avisen.dk har lavet. 31 procent har svaret. De utilfredse a-kasser angiver, at jobcentrene ofte sætter de arbejdsløse til at søge job i diverse databaser i stedet for at tilbyde dem de erhvervskurser, de ønsker. (Kilde: danskekommuner.dk)

Skriv hvad du søger