Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 14 / 2010

Råderummet: Viborg køber sig til øget råderum

Overblik og systematik i de kommunale indkøb har afsløret nye rationaliseringsmuligheder på områder, hvor ingen havde tænkt, der var noget at hente
tekst indkøbs- og forsikringschef Per Tolstrup, Viborg Kommune og chefkonsulent Rikke Thorlund Haahr, KL

I Viborg Kommune har man brugt ressourcer på at skabe overblik og systematik i indkøbet. Det har ført til bedre planlægning, øget koordinering og har desuden afsløret rationaliseringsmuligheder, hvor man slet ikke havde tænkt på det.

Gennem de sidste par år har man i Viborg Kommune fået et meget bredere syn på, hvad indkøb er. For år tilbage var indkøbsafdelingen forholdsvis lille, og den varetog primært varekøb i snæver forstand.

Gennem årene blev man imidlertid mere og mere opmærksom på den del af kommunens samlede indkøb, som ligger udover de varegrupper, man havde fingrene i i indkøbsafdelingen.

Skriv hvad du søger