Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2010

Kommuner med til at skabe grøn vækst

Skån miljøet, spar på driften og skab overskud. Midt i en krisetid giver kommunale energiprojekter pæne tal på bundlinjen hos private virksomheder
tekst Rudi Holm

Grønne kommunale idéer er med til at holde hjulene i gang i det private erhvervsliv. Det kan Schneider Electric Danmark skrive under på. Virksomheden er specialist i energioptimering og har trods finanskrise og deraf følgende nedtur i byggebranchen oplevet en opadgående vækstkurve de seneste år.

Det er især den såkaldte ESCO-model, som Schneider Electric Danmark har nydt og fortsat nyder godt af. ESCO-modellen kaldes også for Middelfart-modellen, fordi Middelfart Kommune var den første kommune i Danmark til at se mulighederne i ESCO.

ESCO er en forkortelse af Energy Service Companies og handler om, at kommunerne får en privat virksomhed til at udforme en totalløsning for energirenoveringer. Virksomheden gennemfører så forbedringer, der reducerer energiforbruget i en bygning – og de penge, kommunen sparer på driften, finansierer udgiften til hele energirenoveringen.

Et voksende marked
Ti kommuner har i dag ESCO-aftaler, og seks af dem Gribskov, Høje Taastrup, Kalundborg, Sorø, Kerteminde og Middelfart samarbejder med Schneider Electric.

– Som for de fleste i byggebranchen var det med nogen bekymring, at vi lagde budget for 2009, men som året gik, blev de mørkeste forventninger for netop vores forretningsområde i Schneider Electric afløst af optimisme. Dels er der mange opgaver i det igangværende byggeri, dels er der for alvor kommet fokus på energioptimering i den eksisterende bygningsmasse, hvor energibesparelser i den daglige drift betyder, at investeringen ofte er tilbagebetalt på få år, siger Jeppe Rasmussen, der er såkaldt vicepresident i buildings business – et af fire forretningsområder i Schneider Electric.

Han forudser, at markedet for energioptimering vil vokse yderligere i de kommende år, hvis regeringen giver kommunerne lov.

– I den del af vores forretning, som afhænger af det privatfinansierede erhvervsbyggeri, forventer vi at kunne mærke finanskrisen lang tid endnu. Men i den offentlige sektor forventer vi fortsat fremgang. Dog stiller regeringens konvergensprogram et stort spørgsmål til 2011 og årene frem: Vælger man den kortsigtede løsning, at skære i alle investeringer over én kam, eller ser man fornuften i investeringer, som kan nedbringe driftsomkostninger og CO2-udledning dramatisk, siger Jeppe Rasmussen.

I sidste måned var Middelfart i øvrigt nomineret til en EU-miljøpris for ESCO-modellen. EU-prisen – en slags Oscar i bæredygtige energiløsninger – tilfaldt dog ikke den fynske kommune. Til gengæld kan Middelfart glæde sig over, at den model, de har været med til at opfinde, nu er optaget i et katalog over Europas bedste energiløsninger. <

Skriv hvad du søger