Foto: Lars Møller
Foto: Lars Møller
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 11 / 2010

Genoptræning i glade omgivelser

Frederikshavn Kommune har placeret størstedelen af sine sundhedsfremmende aktiviteter i forbindelse med en svømmehal. Og det ser ud til at være godt nyt for patienter med brug for genoptræning
tekst Allan Priess Poulsen

Patientgenoptræning og en traditionel tur i svømmehallen er ikke nødvendigvis uforenelige størrelser. I hvert fald ikke i Sæby Svømmebad og Wellnesscenter, hvor genoptræning foregår side om side med den almindelige brug af svømmehallen og de tilhørende motionslokaler. Et samarbejde der fungerer og trækker flere forskellige fordele med sig.

– Mange af vores patienter i genoptræningen har haft stor glæde af både at kunne være alene og sammen med andre i samme situation som dem selv. Og når de bliver gode nok til det, er det bestemt også en fordel, at de her kan komme ud blandt raske mennesker. Det er en rigtig vigtig barriere at komme over, hvis man for eksempel er kommet i kørestol, fortæller ergoterapeut Ani Pedersen.

Hun er ansat af Frederikshavn Kommune og har kontor og genoptræningslokaler i Sæby Svømmebad og Wellnesscenter. Ligesom endnu en ergoterapeut, fem fysioterapeuter og en social- og sundhedsassistent har det. Genoptræningspatienternes tilstand tæller alt fra brækkede eller amputerede lemmer til gigt, sklerose, hjerneblødninger og slagtilfælde.

I fire timer dagligt har de fortrinsret til udvalgte lokaler og bassiner, mens der resten af dagen er fri adgang for alle. Begrundelsen for at genoptræne alene kan både være blufærdighed og ren og skær nødvendighed, når der eksempelvis laves hukommelsesøvelser, hvor andre mennesker kun kan udgøre forstyrrende elementer.

Problemfrit
At størstedelen af aktiviteterne foregår i forening mellem patienter og de øvrige brugere af svømmehallen giver ingen større problemer i det daglige, fortæller Kim Kupetz, der er teknisk chef i Sæby Svømmebad og Wellnesscenter.

– I begyndelsen var der nogle enkelte brugere, der stillede spørgsmål til, hvorfor de skulle betale fuld pris, når de ikke kunne komme til at bruge alle faciliteterne. Men vi kan jo ikke gå ind og prisdifferentiere, hver gang vi er nødt til at lukke et bassin af. Det er brugernes egen opgave at se på vores hjemmeside, hvornår de forskellige områder er til rådighed, og det har de faktisk vænnet sig til, siger han.

Patienter bliver i træningen
For patienterne er der ifølge ergoterapeut Ani Pedersen endnu en stor fordel forbundet med, at de befinder sig blandt raske motionister og svømmehalsgæster. Og den skyldes hovedsageligt det tilhørsforhold, som de hen ad vejen opbygger til stedet.

– Vi har oplevet, at det er meget nemmere at holde folk i træning, når de er færdige hos os. Normalt er det rigtig svært at få folk til at begynde et nyt sted, når genoptræningen er forbi, men her kan de bruge de samme maskiner, som de har været vant til, og de kan komme i det tidsrum, hvor vi er her. Det har stor betydning for mange, siger hun.

Også svømmehallens administrative leder Jeppe Jacobsen er begejstret for samarbejdet og finder det naturligt at samle ressourcer og ekspertise på sundhedsområdet ét centralt sted.

– At bygge to svømmehaller for at gøre én svømmehals arbejde kan jo kun være fjollet. Så jo mere man kan gøre for at samle aktiviteterne og retfærdiggøre vores eksistensgrundlag, jo bedre er det, konkluderer han.

Udover genoptræningen foregår der i Sæby Svømmehal og Wellnesscenter også kredsløbstræning for små børn med det formål at undgå overvægt samt motion for forældre i følgeskab med deres børn. Også gravide har mulighed for at holde sig i form ved hjælp af et træningsprogram, der tager specielt hensyn til kvindernes tilstand. Endeligt har ledelsen truffet aftale med den lokale cykelklub, der mangler omklædningsfaciliteter og derfor bruger svømmehallens lokaler, ligesom de benytter sig af spabad, sauna og varmtvandsbassin. <

Skriv hvad du søger