Sundhedsplejerske Jette Bonde Schaarup (t.v.) og Eva på kurset ”Baby-skal skal ikke”. Med hjælp fra en babysimulator bliver unge piger afklaret i forhold til rollen som mor. Foto: Geir Haukursson
Sundhedsplejerske Jette Bonde Schaarup (t.v.) og Eva på kurset ”Baby-skal skal ikke”. Med hjælp fra en babysimulator bliver unge piger afklaret i forhold til rollen som mor. Foto: Geir Haukursson
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 08 / 2010

Sådan gør vi: Drømmen om en baby

Svendborg Kommunes babysimulator team har halvandet års erfaring med babysimulatorer. Flere sårbare unge og udviklingshæmmede unge har udskudt drømmen om en baby. Til gengæld får de en ny erkendelse af, hvad de magter og ikke magter lige nu
tekst Helle Judith Ivanhoe Stendal Thomasen

Siden efteråret 2008 har Svendborg Kommune haft et babysimulator team bestående af Jette Bonde Schaarup, sundhedsplejerske/familiebehandler og Else Starbæk Olsen, speciallærer.

Med hjertet på rette sted, faglig indsigt og anerkendende nærvær har de hjulpet en snes ressourcesvage og sårbare unge piger til en afklaring, om de skulle være forældre.

Alle pigerne, der er i alderen 15-24 år, gik med drømmen om at blive mor i nær fremtid. Efter et tre ugers kursusforløb, hvor en babysimulator indgår, kom alle til samme resultat. Jeg skal ikke være mor nu.

Skriv hvad du søger