Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 08 / 2010

Leder: Stram udgiftspolitik får konsekvenser for den kommunale service

tekst KL

I bedste fald står den på nulvækst i kommunerne i de kommende år. Så klart var budskabet fra finansministeren til kommunerne på Kommunaløkonomisk Forum i januar. Finansministeren henviste til, at det offentlige budgetunderskud i 2010 forventes i nærheden af 100 milliarder kroner, og at kommunerne skal tage et medansvar for at få den kriseramte danske økonomi på rette spor igen.

Regeringen fremlagde i sidste uge sit bud på, hvordan dansk økonomi kommer ud af krisen. Planen hedder 0-vækst i den offentlige sektor. Regeringen lægger i sit arbejdsprogram 2020 op til, at kommunerne gennem "budgetforbedringer" skal bidrage til, at de offentlige udgifter holdes i ro, mens sundhedsområdet vil få tilført ekstra ressourcer inden for denne ramme.

Hvis de offentlige udgifter skal holdes i ro, samtidig med at sundhedsområdet fortsat skal begunstiges, er det meget svært at se, hvordan det kan blive til nulvækst i kommunerne, som ikke medfører serviceforringelser på kommunale kerneområder. Kommunernes nye minister Bertel Haarder foreslår i et indlæg i dette blad den 4. marts 2010, at kommunerne kan spare masser af penge ved at lære af hinanden. Det er ikke en nyhed. Det foregår allerede.

KL har senest i pjecen "De effektive kommuner" dokumenteret, at kommunerne i flere år systematisk har arbejdet med at høste effektiviseringsgevinster. KL’s undersøgelse viser, at kommunerne over fire år har realiseret effektiviseringsgevinster svarende til 3,5 milliarder kroner. Og det vil fortsætte. Kommunerne arbejder hele tiden på at finde nye og mere effektive løsninger. Det har længe været en nødvendighed. Derfor vil fortsatte effektivisering ikke kunne løfte opgaven alene, hvis regeringens økonomiske politik indebærer reduktioner i kommunernes finansiering.

Kommunerne er klar til at tage et medansvar for at få dansk økonomi på rette spor igen. Men det skal regeringen også. Den skal gøre det klart over for borgerne, at en stram udgiftspolitik får konsekvenser for den kommunale service. Kommunalbestyrelsernes prioriteringer og besparelser vil føre til, at borgerne rundt omkring vil møde serviceforringelser i de kommende år.

Det er ikke nok, at regeringen kun udtaler sig om det helt overordnet. Den skal synligt tage et konkret medansvar for, at der med den økonomiske genopretningspolitik, der nu er lagt frem, uundgåeligt vil blive tale om betydelige omstillinger af den kommunale service. Når det er vigtigt, er det fordi borgerne må vænne sig til, at den stramme økonomi vil føre til serviceforringelser. Hvis regeringen fortsat fortæller folk, at de kan få alt, mens kommunerne må gøre noget helt andet for at rette op på økonomien, som regeringen også ønsker, kan det kun skabe spændinger og utilfredshed i befolkningen.

Vi skal bruge kræfter på at bekæmpe en økonomisk krise. Arbejde sammen om det. Og ærligt fortælle, hvad det medfører. Ellers spildes tiden med småsure udfald om de andres skyld. Til ingen verdens nytte. <

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Leder: Stram udgiftspolitik får konsekvenser for den kommunale service Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger