På Odden er et folkebibliotek og et skolebibliotek slået sammen. Der er selvbetjening. Biblioteket har lige fået nye møbler, finansieret af statslige puljemidler, og det er skoleleder Ib Kristensen meget godt. Foto: Jens Nielsen
På Odden er et folkebibliotek og et skolebibliotek slået sammen. Der er selvbetjening. Biblioteket har lige fået nye møbler, finansieret af statslige puljemidler, og det er skoleleder Ib Kristensen meget godt. Foto: Jens Nielsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 05 / 2010

På vej med en Odsherred-model

Institutions- og skoleledere i Odsherred har fået til opgave at gå sammen om at løse nogle opgaver inden for et mindre geografisk fællesskab. Konkret skal de i første omgang finde sammen om et forslag til en effektiv rengøringsløsning, der kombinerer stordrift med lokal kreativitet
tekst Sidsel Boye

Odsherred Kommune er i færd med at udvikle en model, som med lidt held kan blive sin tids praktiske løsning på mindst tre kommunale udfordringer. Odsherred-modellen vil koble stordriftseffektivitet med lokalt ledelsesinitiativ og som en sidegevinst øge sammenhængskraften i lokalområderne.

– Byrådet er optaget af at inddrage medarbejderne noget mere i opgaveløsningen og optaget af at decentralisere samtidig med, at vi får nogle stordriftsfordele. Og det er en kompliceret nød at knække, siger borgmester Thomas Adelskov (S).

Konkret er modellen skruet sammen på den måde, at kommunen er delt op i fem geografiske områder, og rådhuset udgør et sjette område. Tanken er, at alle institutions- og skoleledere i et område skal sætte sig sammen og i fællesskab finde nogle løsninger, der rummer decentralisering og stordriftsfordele.

– Vores håb er, at lederne decentralt finder nogle samarbejdsparter, som man ikke har prøvet før. Det er i første omgang skolelederne, der er udpeget til at tage et initiativ, men man kan sagtens forestille sig andre i spidsen. Der er altså tale om en væsentligt løsere struktur, end når man traditionelt taler distriktsledelse, siger borgmesteren.

Ved kommunesammenlægningen samlede Odsherred Kommune i første omgang rengørings- og pedelområdet centralt. Det gav en del utilfredshed og usikkerhed de steder, hvor man havde været vant til decentrale løsninger. Nu bliver rengøringsområdet det første område, som de nye distriktsfællesskaber skal byde ind med en effektiv løsning på. Det sker i forbindelse med, at området udbydes i licitation. Skoleleder Ib Kristensen, Odden Skole, har været vant til en ren decentral model i den gamle Trundholm Kommune. Den var han og flere andre rigtigt glade for, og derfor skal de lige vænne sig til den nye model, som han kalder en mellemproportional med netværksledelse.

– Med den centrale løsning på rengøring og drift gik noget af smidigheden og ejerskabet efter min mening fløjten, og vi kunne godt tænke os noget andet. Det er der blevet lyttet til, og der er sat pilotprojekter i gang med mulighed for at lave netværk og samarbejde i distrikter. Den model har et stort visionært aspekt, som jeg er tilhænger af, og jeg er spændt på, hvordan den vil udvikle sig. Vi er 10-11 ledere i mit distrikt. Der er god kemi, og vi giver den en skalle, siger Ib Kristensen. Han er distriktskoordinator og leder af både skole og børnehave på Odden.

Drejebog klar til marts
Inden 1. marts skal de enkelte distrikter have lavet en drejebog for, hvordan de vil samarbejde, og ud over rengøringen kan det handle om eksempelvis indkøbsfunktioner og administrative opgaver.

– Vi kan tværfagligt danne nye netværk og finde nye innovative måder at løse opgaverne på. Med de knappe ressourcer er puljemidler blevet meget vigtigere, og hvis vi eksempelvis går sammen, kan vi betale for at få hjælp af en fundraiser en halv eller hel dag om ugen, siger Ib Kristensen.

Han ser ikke kun en mulighed for at finde besparelser gennem samarbejdet, men også en mulighed for at dele de "bløde" værdier.

– Når mennesker mødes på tværs af institutioner, kan meninger brydes og nye idéer og gode historier opstå, og det har noget spændende i sig, siger han. For ham som leder betyder det meget for arbejdsglæden, at han har store frihedsgrader i jobbet.

– Når diskussionerne ruller, handler det rigtig meget om, hvorvidt man er i gang med at bevare sin frihedsgrad, eller om man er ved at miste den. Som leder var det rigtigt spændende at have fuld råderet over ressourcerne og tage beslutninger i en tæt og nær dialog. Når dialogen skal være bredere, bliver man mere afhængig af kompromiser.

Når kommunaldirektør Lars Holte taler om Odsherreds bud på fremtidens decentraliseringsmodel, så rummer den ikke kun mulighed for at købe stort ind og skabe praktiske netværker lokalt. Den handler også om sammenhængskraft i lokalområdet.

– Sammenhængskraften er noget, der udfordrer os, og koblingen opstår, når institutioner og skoler bliver et samlende punkt i lokalsamfundet. Så kan ældrerådets frivillige datastue måske finde rum hos skolelederen, og så kan biblioteket og skolen komme under samme tag, som det er sket på Odden, siger Lars Holte. Borgmester Thomas Adelskov tror, at modellen på sigt kan knytte lokalsamfundet bedre sammen. Der er forskelle i lokalsamfundene, og dem vil man gerne nurse. <

Skriv hvad du søger