Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2010

Hva' så chef: Rekrutteringens anatomi

Man behøver ikke at bruge mange kræfter på at argumentere for, hvor vigtigt det er at rekruttere de rigtige. Af samme grund bruger vi da også stadigt flere ressourcer på rekrutteringsarbejde. I mangt og meget er der sket en stadig professionalisering af de processer, der går i gang, når kommunen skal ansætte en ny chef. Ikke mindst ansættelse af topchefer er med rette et indsatsområde præget af bevågenhed – og mange konsulenter!

Man kan imidlertid ikke påstå, at rekrutteringsområdet – og slet ikke på topchefniveau – er præget af nytænkning. Vi ser den samme type processer – fra opslag, markedsscanning, over udarbejdelse af job- og personprofiler til interview, test og ansættelse – uafhængigt af jobbets indhold og eventuelt konsulentmedvirken. Det er ikke nødvendigvis et problem i sig selv.

Problemet er, at der langt hen ad vejen er tale om en lukket rekrutterings-fest, hvor den samme type chef flyttes rundt mellem kommuner – eller gør intern karriere. Vi kan næsten være sikre på, at topchefen er en 53-årig etnisk dansk mand, der har læst jura eller økonomi. Rekrutteringens anatomi sikrer, at vi vælger det sikre. Men ad den vej kan vi ikke være sikre på at få de bedste med!

Skriv hvad du søger