Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2010

Sådan gør vi: En sund arbejdsplads for alle ansatte

Sundhed på arbejdspladsen skal ikke kun være et tilbud til de ressourcestærke. Lolland Kommune har skabt en sundhedspolitik, der ikke udpeger enkelte ansatte med livsstilsproblemer, men peger på ændringer af strukturel karakter, som påvirker alle ansatte
tekst af Michael Jørgensen, folkesundhedskonsulent

Hvordan opnår vi, at arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdsstedet bliver kortlagt og justeret, bliver ledelsesmæssigt forankret, involverer medarbejderne, danner grundlag for netværk og samtidig aktiverer specialister?

Ovenstående spørgsmål udspringer af bestræbelserne på at implementere Lolland Kommunes sundhedspolitik. Her hedder det blandt andet " at de kommunale ansatte skal indgå i den sundhedsmæssige indsats", "at det er et væsentligt element, at de kommunale medarbejdere tænker og agerer sundhedsfremmende" og "at den sundhedsfremmende og forebyggende indsats skal tilrettelægges, så det bliver naturligt at træffe de sunde valg".

Hvis vi ydermere stopper "sundhedsindsatsen skal følge de nationale mål med fokus på Kost, Rygning, Alkohol og Motion (KRAM)" ned i posen og ryster den godt – ja, så kan det blive til et enkelt svar: 6 PÅ STEDET – seks trin til et sundere arbejdssted.

Skriv hvad du søger