Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. / 2009

Tema: Fremtidens kommunale demokrati

I Nyhedsmagasinet Danske Kommuner's artikelserie Fremtidens kommunale demokrati gives en række bud på hvordan vilkårene for fremtidens kommunale demokrati vil udvikle sig.
tekst

Svømmede i mål på rådhuset (nr. 16)
Anne Vang hører til på Københavns Rådhus, og hun blev af flere udnævnt som rådhusets bedste bud på en efterfølger til Ritt Bjerregaard. I folkeskolen drømte hun ellers om at blive atomfysiker, og fritiden var plastret til med svømmetræning. Drømmen om en karriere i den naturvidenskabelige verden er skiftet ud med ønsket om at gøre en forskel for de københavnske borgere, og selv om svømningen ikke længere er på konkurrenceniveau, er badedragten ikke lagt på hylden

Herning-ånden handler om løsninger (nr. 14)
Det kommunale servicesystem kan blive bedre til at lytte til borgerne og finde løsninger inden for det muliges rammer. Det siger kommunaldirektør Ole Jespersen, Herning Kommune. Han har sammen med sin nye direktion sat sig for at sikre sine frontmedarbejdere mere frihed i jobbet.

Uden løb går det ikke (nr. 12)
Jane Heitmann når det hele. Kommunalpolitik, familie, firma, folketingskandidatur og sport. Uden sporten ville det ikke gå. Den bliver brugt til at skabe overskud til den nødvendige planlægning. Og så møder den 40-årige venstrepolitiker også borgeren, mens hun dyrker sport.

Løn og arbejdsvilkår kan trænge til et løft (nr. 10)
Medansvar, indflydelse er nøgleord, når fire politikere skal forklare, hvorfor kommunalpolitik giver mening for dem. De fire har fået fem hurtige spørgsmål om myter og fakta i deres politiske liv

LÆS OGSÅ Tema: Fra byrådet

Elektroniske valg vil udvikle vores demokrati (nr. 8)
Regeringen bør ændre sin meget konservative holdning til e-valg og tage initiativ til en strategi for e-valg og e-demokrati - på linje med det øvrige Europa

Hvad kendetegner et godt lokaldemokrati? (nr. 7)
Jagten på øget effektivitet har i mange år haft topprioritet i de danske kommuner. Diskussioner om det lokale demokrati har derimod været få og spredte. Nu er der dog langsomt ved at komme gang i demokratidebatten – ikke mindst blandt lokale politikere og embedsmænd

Flere opgaver ud til kommunerne (nr. 6)
Kommunerne må indstille sig på mere statslig styring frem over. Det fastslår folketingsmedlem og viceborgmester Kristian Thulesen Dahl (DF), Vejle Kommune. Men han vil samtidig sende flere opgaver videre ud til kommunerne. Samlet vil det gøre byrådsarbejdet mere inspirerende

Borgerne er sluppet ud af sækken (nr. 5)
Borgerinddragelse kræver vilje og evne til at lytte og vise tillid. Og det kan være svært at vænne sig til for embedsmænd, økonomiansvarlige og fagfolk, der er vant til at beslutte på andres vegne. Det konstaterer den tidligere politiker, konsulent Sonja Mikkelsen, på baggrund af et projekt i Århus

LÆS OGSÅ Tema: Borgmestrene og medierne

Kommunalpolitikere på valg (nr. 4/09)
Erfarne kommunalpolitikere siger farvel, når der til november skal vælges politikere på ny. Blandt de afgående af der træthed, skuffelse og frustration over det begrænsede kommunalpolitiske råderum. Men i skyggen af de aldrende politikere venter næste generation, der har optimisme og vilje til at kæmpe for det kommunale selvstyre.

Plads til præstationer (nr. 3/09)
Kommunaldirektør Mogens Hegnsvad har i tyve år stået i spidsen for en kommunal administration, der både har givet overskrifter og er blevet fremhævet som godt undervisningsmateriale. Hans pointe er, at der skal være plads til den enkeltes gode ideer og handlekraft

Borgerinddragelse handler om vilje og drømme (nr. 1/09)
De sidste ti-femten år er vi blevet en nation af brugere. Forfatteren og journalisten Anne Tortzen opfordrer til en modbevægelse: Vi skal have medborgerne på banen igen. Det kan frigøre enorme ressourcer, styrke lokalpolitikerne og forhindre at fællesskabet forsvinder

Dialogen kommer til at fylde mere (nr. 37/08)
Borgerne har altid været inddraget i kommunalpolitik, men fremover vil de blive inddraget tidligere i processerne. Det forudser formanden for Viborg Kommunes demokratiudvalg, Mette Nielsen (S). Hun går efter den dialog, som giver bredt ejerskab

LÆS OGSÅ Talent i lange baner

Folketinget er en hård men spændende skole (nr. 34/08)
Strukturreformen vil vende op og ned på de traditionelle karriereveje i politik. Flere folketingsmedlemmer vil se en borgmesterpost som en attraktiv mulighed, mener Århus-borgmester Nicolai Wammen (S), som trækker meget på sine egne folketingserfaringer.

Skoler og politikere tvunget til nye samarbejdsformer (nr. 33/08)
Strukturreformen har skabt større afstande mellem kommunalpolitikere og folkeskolerne. Rundt omkring i kommunerne eksperimenteres der med nye måder at samarbejde på for at fastholde den nære kontakt

Farvel til borgmesterstolen (nr. 32/08)
Borgmestrene Egon Pleidrup og Jørn Terndrup for henholdsvis Morsø og Nyborg Kommuner lægger den politiske lederpost på hylden til næste valg. Det tidskrævende arbejde må vige til fordel for mere tid til familien og nye udfordringer. Danske Kommuner har taget en snak med dem om at være borgmester i en forandringstid

Enkeltsager: Døden nær og i levende live (nr. 30/08)
Enkeltsagspolitik er blevet et fyord i den kommunale verden, men alligevel kan politikerne ikke holde fingrene væk. Enkeltsager giver nemlig samtidig politikerne viden om, hvordan deres politik fungerer i den virkelige verden. Derfor er der brug for nye dialogformer, der kan give politikerne input

LÆS OGSÅ Tema: Teknik & miljø

Næste skridt er demokratiet (nr. 29/08)
KL’s bestyrelse har netop søsat ”Kommunernes Demokratiprogram”. Formålet er at rejse en debat om kommunalbestyrelsens rolle og arbejdsform. Efter nogle arbejdsomme og vellykkede år er næste skridt i reformen det kommunale demokrati

Kommunalpolitik er ingen trøstepræmie (nr. 28/08)
De fleste unge politiske ildsjæle ser hellere deres fremtid i Folketinget end i byrådet. Det mener 23-årige Jesper Nielsen (S), som er medlem af Nyborgs byråd. Han har også selv konkrete planer om landspolitik, men det bliver ikke et bestandigt farvel til kommunalpolitik

En radikal ildsjæl siger farvel og måske på gensyn (nr. 27/08)
KL’s børne- og kulturudvalgsformand Henrik Larsen har normalt en optimistisk tilgang til livet. Det fik han stærkt brug for på et kritisk tidspunkt af sit liv. Optimismen til trods tegner han et dystert billede af kommunernes fremtid på sin vej ud af politik

Borgerinddragelse starter på blankt papir (nr. 25/08)
Politikerne bliver meget klogere af at gå i dialog med borgerne, og så bliver de sparet for en masse bøvl. Det er indtil videre erfaringen fra Gribskov og Slagelse kommuner

LÆS OGSÅ Tema: Affald

Valgkampen presser plan-proces (nr. 25/08)
Reformarbejdet og den kommende valgkamp betyder, at kommunerne laver kommuneplan under usædvanlige omstændigheder. Det præger den proces, der skal involvere borgerne

Kommunalpolitisk arbejde fortjener mere respekt (nr. 23/08)
Der er et misforhold imellem borgmesterens vederlag og lønnen som kommunal top-embedsmand. De tos lønninger bør følges ad, mener overborgmester Ritt Bjerregaard (S), som her lægger op til, at lønnen for politisk arbejde kommer på dagordenen som en vigtig del af et generelt eftersyn af de kommunalpolitiske arbejdsvilkår

Man må give ansvar for at tage ansvar (nr. 22/08)
Politikerne skal ikke blande sig i den daglige drift. De skal derimod tænke langsigtet, turde tage svære beslutninger og være konsekvente. Kun ved at gøre det kan man opnå fremdrift i en kommune, mener Thomas Thors (S), som var den første borgmester for den samlede bornholmske kommune

Professionalisme udfordrer politikerrollen (nr. 21/08)
Kommunerne er på vej til at blive langt mere professionaliserede. Det indebærer helt betydelige udfordringer for det folkevalgte demokrati, siger forskeren Henrik Christoffersen, AKF. Han følger kommunernes vej ind i videnssamfundet fra sidelinjen

LÆS OGSÅ Tema: Til kamp for miljø og landsbyer

På fornavn med Hvidovre (nr. 18/08)
Vestegnskommunen Hvidovre er præget af tilflyttere. Blandt dem er også borgmesteren siden september 2007 Milton Graff Pedersen (S). Eller bare Milton, for han er i høj grad på fornavn med sin kommune og sine borgere, som han oftest møder over køledisken

Han er samtalens mand (nr. 17/08)
Som kriminalinspektør i Lyngby Politi kom Jørn Moos ofte på rådhuset, når der var sager med udsatte børn og unge. Derfor var der ikke så langt fra ønskejobbet på politigården til ønskeopgaven som formand for kommunens socialudvalg. Som politiker trækker Moos på sin mangeårige erfaring med at lytte til og tale med andre mennesker. En evne han også bruger i sin kontakt med involverede fra Blekingegade-sagen.

Vi er borgernes repræsentanter (nr. 16/08)
Som udvalgsformand skal man ikke dukke op i forvaltningen, med mindre man er inviteret, og det er sundt for politikerne at holde en vis afstand til det system, de er sat til at lede og kontrollere politisk. Sådan siger udvalgsformand i Skanderborg Kommune, Jonna Grønver (V), selv tidligere borgmester i Ry.

Bloggen klar til valgkampen (nr. 15/08)
Det er stadig relativt få politikere, der benytter nettet som platform for mere personlig kontakt til vælgerne. Men et af argumenterne for at anskaffe sig en blog er i øjeblikket, at den vil være et helt nødvendigt redskab til den kommende valgkamp.

LÆS OGSÅ Tema: Kodeks for kommunal forvaltning

Kommunal baggrund en fordel (nr. 13/08)
Knud Kristensen er en af de nyeste elever i klassen på Christiansborg, men til gengæld har han over tyve års erfaring med kommunalpolitik, og det fornægter sig ikke, når de politiske synspunkter bliver luftet.

Tilbage i helikopteren (nr. 13/08)
Ringkøbing-Skjern har som den første kommune lavet en trivselsundersøgelse blandt politikerne. De trives, selv om de bruger (for) meget tid på politik, og selv om kun 15 procent mener, at Danmarks geografisk største kommune har en fælles kultur.

Jeg kunne aldrig drømme om at sige nej til en borgerkontakt (nr. 11/08)
Hvordan udvikler det kommunale demokrati sig, og hvordan er det egentlig at være lokalpolitiker i dag med større kommuner, nye opgaver, større økonomi og pres fra landspolitikerne? I de kommende måneder sætter Danske Kommuner fokus på lokalpolitikerne og det lokale demokrati.

Det er slut med køledisk-politik (nr. 10/08)
Mange politikere oplever på egen krop, at kommunalreformen har ændret deres arbejde i det kommunale demokrati. Derfor spiller KL nu i god tid før næste valg ud med en debat om, hvordan kommunalbestyrelserne får det optimale ud af deres nye og større muskler.

LÆS OGSÅ Tema: Ligestilling

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Fremtidens kommunale demokrati Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger