I Esbjerg er tilbud om dans til kvinder og kampsport til mænd meget populære blandt stress- og depressionsramte over 40 år.
I Esbjerg er tilbud om dans til kvinder og kampsport til mænd meget populære blandt stress- og depressionsramte over 40 år.
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 34 / 2009

Syge takker ja til aktive tilbud

Otte ud af ti sygemeldte danskere vil gerne have et skub af kommunen til at komme ud af sengen. Det viser en rundspørge blandt jobcenterchefer
tekst Iben Friholt

Sved på panden og karrierecoaching er populært blandt sygedagpengemodtagere. De fleste sygemeldte er glade for, at kommunen aktiverer dem i tilbud med motion eller sparrer med dem om jobmuligheder, så de hurtigere kan komme tilbage i arbejde.

Det viser en rundspørge gennemført af KL. 66 procent af landets 91 jobcenterchefer har svaret på spørgsmålet, om "borgerne er gennemgående glade for en mere aktiv indsats omkring sygefravær".

38 procent af jobcentercheferne vurderer, at de sygemeldte er vældig godt tilfredse med kommunens tilbud. 42 procent vurderer, at de sygemeldte er nogenlunde tilfredse mens 20 procent svarer, at de sygemeldte synes, at det er en dårlig ide.

I Aalborg Kommunes jobcenter har de fået meget positiv respons på at aktivere sygemeldte, fortæller jobcenterchef Arne Lund Christensen.

– Det er kommet bag på os, hvor positivt borgerne har taget det, at de får de her tilbud, som den sygemeldte jo langt hen ad vejen selv er med til at udvælge.

I jobcenter Aalborg er det især tilbud om motions- eller deciderede genoptræningsforløb, der er populære. De sygemeldte kan også få individuel coaching om, hvordan de vender tilbage til deres gamle arbejdsplads eller få hjælp til at tænke i helt andre baner, hvis ens sygdom kræver det.

– Det med, at man kommer i sammenhænge, hvor der er andre sygemeldte, som for eksempel i et aktivt tilbud med motion, gør, at man får et netværk med nogen, der er i samme båd som en selv. Det oplever de fleste som noget godt, siger Arne Lund Christensen.

Danser mod depression
I Esbjerg er mange af kommunens sygemeldte også i aktive tilbud. Ifølge jobcenterchef Lise Willer modtager de overvejende positive tilbagemeldinger, som viser, at de sygemeldte sætter pris på aktivitetstilbuddene, der i Esbjerg spænder fra målrettede depressionsprojekter til motivationsrettede og afklarende kurser.

– Vi har et forløb til kvinder over 40 år, der er sygemeldt på baggrund af depression og stress. Det er et forløb med motion, coaching med psykologer, dans og yoga. For mændene har vi et andet forløb med de samme elementer, men hvor dansen og yogaen er udskiftet med kampsport og tai chi. Så har vi et jobafklaringsforløb for at få folk til at orientere sig mod arbejdsmarkedet igen. Ud over samtaler kan det være praktik, undervisning eller hjælp til at skrive ansøgninger, siger Lise Willer.

Kommunerne har siden juli i år haft mulighed for at give de sygemeldte tilbud som motion eller antistresskurser. <

Om sygedagpenge og aktive tilbud
Sygedagpengemodtagere har pligt til at indgå i aktivt samarbejde med kommunen om at blive raskmeldt så hurtigt som muligt. Ellers kan jobcentret standse udbetaling af sygedagpenge.

Aktive tilbud til sygedagpengemodtagere skal være tilpasset den enkelte sygemeldte.

77.032 fuldtidspersoner var på sygedagpenge per første juli.

Kilde: Kontoret for Beskæftigelse og Integration – KL

Skriv hvad du søger