Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 32 / 2009

HR-chefer netværker med Grønland

Et hold danske HR-chefer tog til Grønland for at fortælle om udvalgte temaer fra kommunalreformen. Og de er vendt hjem med et nyt blik på deres egen praksis
tekst Sidsel Boye

For nogen kan det være et stort problem, at ens arbejdsplads flytter 30 kilometer væk. For andre kan dagens største problem være, om en helikopter kan lande. Begge dele er relevante indslag i en kommunal medarbejders verden. Men stillet op over for hinanden, kan det godt give et lidt anderledes perspektiv på forandringsledelse i den offentlige sektor.

Og det var noget af det, som en gruppe HR-chefer fik med sig hjem, da de for nylig var på studietur til Grønland. De var taget derop med forhåndsbestilte oplæg om henholdsvis rekruttering, forandringsledelse, konflikthåndtering, kulturarbejde og lean for at give deres grønlandske kolleger nogle input i forbindelse med den grønlandske kommunalreform. Samtidig fungerede de danske oplæg som input til en dialog og som udgangspunkt for to dages gruppearbejde, der skulle forsyne de grønlandske kommunefolk med lige den specifikke viden, de har brug for.

Bag studierejsen stod Jobzonen.dk og Foreningen af Offentlige HR-chefer, og som et resultat af turen har HR-cheferne åbnet for, at deres grønlandske kolleger kan deltage i foreningens årlige landsmøde, benytte dens database og være med i dens netværk og temamøder. Desuden er der udvekslet emailadresser og telefonnumre.

Oprindelig HR
I en af de nye grønlandske kommuner taler man forskellige sprog, og folk i den ene ende forstår ikke folk i den anden ende af kommunen. Altså er forudsætningerne for det grønlandske reformarbejde på visse områder meget anderledes, men inspirationen kunne alligevel bruges.

Det har for eksempel gjort indtryk på HR-chefernes formand Charlotte Hervit at møde det grønlandske HR-syn.

– Vi har i Faaborg-Midtfyn en udviklingstrategi og en personalepolitik, der taler om at leve i to tempi. Det betyder blandt andet, at vores medarbejdere også skal have mulighed for at leve et spændende liv ved siden af deres arbejde. I Grønland lyver man sig ikke syg. Man ringer og siger, at nu har man tømmermænd, der er hvaler, bær eller noget andet vigtigt, så man ikke kan komme på arbejde. I vores samfund er vi mere rationelle i udgangspunktet, men vi prøver at tage individuelle hensyn med power-nap og dialog med den enkelte.

Ser man på det udefra, så er det sjovt at blive konfronteret med, hvordan vi på en måde er ved at konstruere os tilbage til det, som er naturfolkenes gamle kultur, siger Charlotte Hervit. Hun har også indprentet sig historien om den danske personaleleder, der mødte på kommunekontoret som sædvanligt klokken otte om morgenen, selv om der var varslet uvejr. Borgmesteren var den eneste, der dukkede op, og han undrede sig ikke over, hvor medarbejderne blev af.

– Nej, han spurgte tværtimod lederen, om han nu også havde sikret sig, at alle medarbejdere havde det godt, siger Charlotte Hervit.

Også på den teknologiske front har besøget i Grønland givet inspiration.

– De er meget længere fremme med videokonferencer, end vi er. Vi starter bilen og brænder noget energi af i stedet for at investere i teknologi, siger hun.

Studierejsen til Grønland ser hun som en god anledning til at slå et slag for, at kommunale ledere i højere grad henter inspiration og danner netværk uden for deres egne kommunegrænser.

– Der har været stor tradition for, at vi ikke rejser for borgernes penge. Så hellere stå i stampe end tage flyveren og se, hvad andre har gjort, siger hun venligt ironisk.

HR-cheferne har i deres eget regi prøvet at bearbejde den beskedenhed, der får dem til at blive hjemme.

– Selvfølgelig skal vi spare. Det kan være rigtig nok, men man har også godt af at komme ud, og mit råd er, at man skal gøre det og sørge for at fortælle om det, siger Charlotte Hervit.

Som udløber af studieturen er Vejle Kommunes personalechef, Kirsten Buch, i gang med at overveje, om der kan laves en udvekslingsordning med HR’s kontorelever mellem de to lande. <

Skriv hvad du søger