Valgmøde i Jammerbrugt Kommune. Foto: Michael Bo Rasmussen
Valgmøde i Jammerbrugt Kommune. Foto: Michael Bo Rasmussen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 30 / 2009

Ole Stavad vil slå Mogens Gade af pinden

Venstre sidder solidt på magten i Jammerbugt. Derfor har kommunens socialdemokrater headhuntet den tidligere skatteminister Ole Stavad til stå i spidsen for partiets valgkamp. Han skal overbevise vælgerne om, at han er et bedre valg end den nuværende borgmester Mogens Gade

Skibsforlis og strandrøvere har givet Jammerbugten sit navn. Og da fire kommuner ved den nordjyske vestkyst blev til én, var der ingen tvivl om, at den nye storkommune skulle opkaldes efter bugten, der tidligere var præget af strandinger blandt andet på grund vandrende revler. Sammenlægningsudvalget for Aabybro, Brovst, Fjerritslev og Pandrup Kommuner havde heller ingen problemer med at blive enige om, at borgmesteren skulle holde til i det karakteristiske 1970’er rådhus på Toftevej i Aabybro. Byen er den naturlige hovedby med mindre end tyve kilometer til Aalborg Lufthavn, er let at komme til fra kommunes andre dele og har det største potentiale til at blive større, lyder forklaringen.

De fire kommuner var alle ledet af venstremænd, så det var ingen overraskelse, da partiets spidskandidat og borgmester i Brovst Mogens Gade i 2005 med 13 venstre-mandater ud af 27 blev valgt til at være den første i rækken af Jammerbugt-borgmestre.

Politisk comeback
Borgmesterkontoret er placeret lige inden for rådhusets indgang over for borgerservice. Her har Gade brugt de seneste år på at sætte sit eget personlige præg på kontoret. Ud over et flag i skrivebordslampen springer et utal af små trolde i øjnene. De bærer alle uniformer med Jammerbugts kommunevåben på brystet. Gjøltroldene er et vartegn for området, forklarer han og fortæller om tiden som borgmester i kommunen.

– Jeg er utrolig glad for og stolt af at være borgmester. Og det skal man være, siger Gade og understreger, at han håber, at vælgerne kvitterer for hans store indsats i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Selv om Socialdemokraterne i år indgår i et bredt budgetforlig, vil de kæmpe hårdt for, at de efter denne novembers valgkamp, vil stå med flere end de ti pladser, de fik sidst. Gade skal væltes af tronen. Og til at stå i spidsen for den mission har Socialdemokraterne i Jammerbugt shanghajet den tidligere skatteminister Ole Stavad. Som i flere andre kommuner bliver kendiskortet spillet.

– I Jammerbugt er jeg først og fremmest Ole. Jeg er født og opvokset i kommunen og har boet her hele mit liv. For rigtig mange mennesker, der er jeg ikke tidligere minister, jeg er Ole, og derfor er jeg ikke noget særligt. Men der er selvfølgelig fordele og ulemper ved, at man ikke skal starte med at forklare, at man eksisterer, siger Stavad, der sagde farvel til landspolitik i 2007.

En tredje kandidat
Og ganske rigtigt. I Nordjyllands Mediecenter i Aabybro er der ingen, der er i tvivl om, hvem hverken Stavad eller Gade er. Omkring 75 mennesker er dukket op til Ældre Sagens vælgermøde. Partiernes repræsentanter sidder efter valgbogstav på en lang række. Længst til højre for ordstyreren sidder Stavad (A) helt nede i den anden ende Gade (V).

– Så skal vi høre, hvor meget de lover, siger en, inden debatten går i gang.

Og som flere af politikerne bemærker, er der er ikke meget, der skiller partierne denne aften. Politikerne er enige om, at ældreplejen er en vigtig prioritet. Hvad partierne ikke kan enes om denne aften er, hvem der vil blive den bedste borgmester. Og midt mellem Stavad og Gade sidder Søren Brink (K), der måske kommer til at sidde med det afgørende mandat.

I Jammerbugt er der nemlig indgået tre valgforbund. Socialdemokraterne støttes af SF og de radikale, mens Venstre støttes af borgerlisten og Dansk Folkeparti. Søren Brink er spidskandidat for de konservative og samtidig borgmesterkandidat for både de konservative og Kristendemokraterne. De to partier har endnu ikke været repræsenteret i kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune, og de er derfor gået sammen for at sikre, at ingen stemmer går til spilde. Ved det seneste valg var de to partier i forskellige valgforbund, og her løb henholdsvis Venstre og Radikale med mandaterne.

Hvem vinder?
Spørger man vælgere i Aabybro, spår de ikke Søren Brink de store chancer. Kampen står mellem to personer. Gade og Stavad. Gade går efter at blive genvalgt, og han regner med, at Venstre atter bliver kommunes største parti, men han anerkender, at han er oppe mod en hård modstander.

– Det vil have en effekt, at det er et kendt menneske, der stiller op. En af opgaverne for en politiker er jo at blive kendt, og det er svært i vores store kommune på den forholdsvis korte tid, den har eksisteret. Jeg ved ikke, hvor han tager stemmerne henne, men jeg tror da ikke, at der er nogen tvivl om, at Stavad vil få mange stemmer, fortæller Gade.

Og for ham spiller det ikke nogen rolle, hvem han er oppe imod. Strategien er den samme. Det gælder om at sætte sin egen dagsorden.

– Til alle valg vil der være en modstander og uanset, om man møder en let modstander eller en svær modstander, så har vi sagt, at vi skulle kunne kigge hinanden i øjnene, når vi er færdige. Man skal kunne sige: "Yes, vi gjorde, hvad vi kunne". Jeg vil være helt sikker på, at jeg kan gå lige så stolt ud af kontoret, som da jeg gik ind første gang, forklarer Gade.

Også Stavad er sejrssikker.

– Vi går ind i valgkampen, fordi vi tror på, at der en rigtig god mulighed for at få et flertalsskifte og dermed også et borgmesterskifte, og vi har stærke ambitioner om at vinde valgkampen. Vi skal have et borgmesterskifte og et nyt flertal, og derfor gør vi alt, hvad vi overhovedet kan for at sikre et godt resultat for os, SF og de radikale, forklarer han.

Men hvad er chancerne for at bryde Venstres flertal?

– Det er der reelt ikke nogen, der aner. Der skal flyttes rigtig meget, og hvis det er sådan, at det hovedmål ikke skulle lykkedes, så vil jeg sammen med den socialdemokratiske gruppe, der bliver valgt, gøre alt, hvad jeg kan, for at realisere de ambitioner, vi har for Jammerbugt Kommune i et samarbejde med alle de andre, der bliver valgt, siger Stavad.

Lokalpolitik er attraktiv
Ifølge Jammerbugts borgmester er der stor forskel på at være landspolitiker og kommunalpolitiker. Lokalpolitik handler om virkeligheden, mens landspolitik i højere grad handler om ideologi, og det kommer ikke bag på ham, at flere og flere landspolitikere bevæger sig ud i kommunerne.

– Jeg kan godt forstå, at landspolitikere vil ud i virkeligheden, for det må være meget mere spændende at være i spidsen af en kommune end at sidde på fjerde række i Folketinget. Skulle man vælge mellem at sidde i Folketinget eller være borgmester i Jammerbugt Kommune, så er valget ganske klart. Det mest spændende job er at være borgmester i Jammerbugt Kommune, siger Gade, der alligevel ikke afviser, at han kunne finde på at stille op til Folketinget, når han ikke længere er borgmester.

Men ifølge borgmesteren kan det gå ud over lokalpolitikerne, når medlemmer af Folketinget vil vælges ind i byrådene.

– Der er rigtig mange gode lokalpolitikere, som også kunne fortjene at få den chance. Der bliver de nogle gange sprunget lidt over ved, at der kommer nogle kendte mennesker. Men det er jo op til partierne. Og det sker i alle partier, forklarer han.

Netop derfor, var det vigtigt for Stavad, at der var fuld opbakning til hans kandidatur.

– Man kom og spurgte, og så sagde jeg, at hvis jeg skulle overveje det, skulle den første forudsætning være, at samtlige medlemmer i partiforeningen og i det nuværende byråd bakkede op, og så troede jeg sådan set, at så blev det nok ikke mig, siger Stavad, der har siddet i Folketingets kommunaludvalg, og i forbindelse med kommunalreformen var Socialdemokraternes hovedforhandler.

– Selvfølgelig er lokalpolitik og landspolitik to forskellige størrelser, men de er i alt, hvad der sker, hinandens forudsætninger. Det kommunalpolitiske er fuldstændig afhængig af, hvad det er for en ramme, man sætter landspolitisk, men omvendt er det, der også er de vigtigste diskussioner i det landpolitiske såsom ældre, folkeskolen og så videre, jo fuldstændig afhængig af, at det kommunalpolitiske fungerer. Så det er to sider af den samme mønt, siger 60-årige Stavad.

De små partier har nøglen
Begge kandidater anerkender, at der kun er plads til én borgmester, og begge siger, at de vil arbejde hårdt de næste fire år, selv om det ikke bliver med et flertal i ryggen. Hvem, der ender som sorteper, kan vise sig at være op til de konservative og Kristendemokraterne. Både Gade og Stavad afviser, at de på nuværende tidspunkt har en aftale med det tredje valgforbund. Den melding bekræfter spidskandidat Søren Brink.

– Vi har ikke valgt side. Vi har en borgmesterkandidat, og det er mig. Vi vil se på, hvem vi støtter, når konstitueringen kommer. Vi tror på vores egen politik, og så må vi se, hvor langt det rækker, forklarer han.

– Vi går efter så meget indflydelse som muligt. Vi må se på fronterne, og hvordan vi får mest muligt indflydelse. Der kan jo ske det, at Venstre får et så stort mandat, at de ikke har brug for os eller at Socialdemokraterne får det, siger Søren Brink, der regner med et mandat og håber på flere.

Jammerlig økonomi
Jammerbugt Kommune har fået ti millioner som vanskeligt stillet kommune og for nylig fået lov til at hæve skatten med 22,7 millioner. I budgetforliget sættes den kommunale personskat op med 0,2 procent til 25,3 og grundskylden stiger fra 28,80 til 31,86 promille. Og begge kandidater peger da også på økonomien som kommunens største udfordring.

– Det har været en mega opgave at slå fire kommuner sammen. Derfor bliver man nødt til område for område at se på, hvordan man kan indrette tingene så effektivt som muligt, siger Stavad og henviser til, at kommunen kunne få gavn af hans baggrund som bankuddannet og tidligere skatteminister.

Gade peger blandt andet på, at en Limfjordsforbindelse kunne hjælpe til at få flere til at bosætte sig i kommunen. Og han vil derfor gøre, hvad han kan, for at det bliver en realitet.

For Stavad gælder det om at få nogle penge tilbage i kassen uden at lave nedskæringer.

– Jeg er meget overbevist om, at der ligger nogle muligheder for at indrette kommunen, sådan at det ikke opleves som forringelser for borgerne samtidig med, at vi også kan få kassen til at passe bedre, end den gør i dag. Det handler blandt andet om, hvorvidt man skal indrette det hele efter skemaer og konkurrenceudsættelse eller give medarbejderne kompetence og tillid. Skemaer og stopure er udtryk for, at man ikke magter sin ledelsesopgave, forklarer Stavad, der startede karrieren i Folketinget i 1980 og uddyber:

– Det svarer lidt til ham, der opfandt barbermaskinen, hvor man kunne stikke hovedet ind i og så kunne blive barberet. Hvorefter der var en, der sagde: "Alle har ikke samme størrelse hoved?" Til det svarede opfinderen: "Nej, men det får de." <

MANDATER FORDELT PÅ PARTIER VALGET 2005 JAMMERBUGT KOMMUNE
Borgerlisten 1.
Dansk Folkeparti 1.
Det Radikale Venstre 1.
Socialistisk Folkeparti 1. Socialdemokraterne 10.
Venstre 13.
Kilde: www.jammerbugt.dk
Areal: 863 km2.
Folketal: 38.902 (1.5.2009).
Beskatning 2009:
Kommuneskat: 25,10 procent.
Kirkeskat: 1,2 procent.
Sundhedsbidrag: 8,00 procent. Grundskyldspromille: 28,80.
Kilde: www.jammerbugt.dk

 

 

Trolden bærer en trøje med Jammerbugt Kommunes kommunevåben. Gjøltrolden har fået sit navn fra landsbyen Gjøl ved Limfjorden, hvor Thomas Dam skar det første eksemplar ud i træ. Kommunevåbnet kaldes Fuglen og symboliserer Jammerbugten. Havet det blå parti og landet det grønne parti. Fuglen er hvid og fri.
Kilde: www.jammerbugt.dk

 

Parti: Venstre.

Bopæl: Olaf Ryes Vej, Brovst.

Alder: 48 år.

Erhverv: Folkeskolelærer.

Erfaring: Medlem af byrådet i Brovst siden 1989. Borgmester i Brovst og Jammerbugt Kommuner.

Facebook: 1.858 friends.

Motto: Handling slår alt.

Politisk forbillede: Uffe Ellemann-Jensen.

Fritid: Spejderleder.

Største udfordring for Jammerbugt: At fastholde det økonomiske overskud på driften.

Det bedste ved Jammerbugt: Den enestående virkelyst og det engagement, der udvises overalt i kommunen.

 

Parti: Socialdemokraterne.

Bopæl: Tyttebærvej i Brovst.

Alder: 60 år.

Erhverv: Bankbestyrer.

Erfaring: Skatte- og erhvervsminister. Kommunalpolitisk ordfører for den socialdemokratiske folketingsgruppe.

Facebook: 328 supporters.

Motto: Fornyelse med erfaring og omtanke.

Politisk forbillede: Thorkild Simonsen.

Fritid: Familien.

Største udfordring for Jammerbugt: At få skabt en økonomi, der giver fundamentet for en række forbedringer på de centrale velfærdområder.

Det bedste ved Jammerbugt: Danmarks mest fantastiske natur.

Skriv hvad du søger