Maria Steno, spidskandidat for Lokallisten i Rudersdal. Foto: Jakob Carlsen
Maria Steno, spidskandidat for Lokallisten i Rudersdal. Foto: Jakob Carlsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 30 / 2009

Hun vil have mere åbenhed i Rudersdal

Maria Steno er spidskandidat for Lokallisten Rudersdal, der netop har fejret 25-års jubilæum, og hendes mål er at bryde det absolutte flertals dominans

Lokallisten Rudersdal stammer fra Birkerød, hvor den blev stiftet for 25 år siden. Dens oprindelige navn var blot Lokallisten, men den skiftede navn i forbindelse med Birkerøds sammenlægning med Søllerød til Rudersdal Kommune som følge af strukturreformen.

Ved kommunalvalget i 2005 fik Lokallisten 5.000 stemmer, hvilket rakte til fire mandater ud af kommunalbestyrelsens 27. De er siden forøget med Jette Ebro, tidligere S, som er gået over til Lokallisten.

Maria Steno, 30, der er Lokallistens spidskandidat ved det kommende valg, har 12 års erfaring i lokalpolitik og fik over 3.000 personlige stemmer sidste gang. Det er Lokallistens erklærede mål at afskaffe borgmester Erik Fabrins (V) absolutte flertals dominans i Rudersdal Kommune.

– Hvordan tilpassede I jer den nye situation efter sammenlægningen med Søllerød?

– Vi besluttede, at Lokallisten skulle være for hele den nye kommune, og derfor besluttede vi med det samme at skifte navn til Lokallisten Rudersdal. Vi følte, at vores værdigrundlag er så almengyldigt, at det ikke er begrænset til Birkerød, men at det har lige så stor værdi eller endda større værdi i en større kommune, hvor det er endnu mere vigtigt, at borgerinddragelsen fungerer optimalt.

Flertalskultur
– Hvordan oplevede I så sammenlægningen med Søllerød?

– I Birkerød har vi ikke haft absolutte flertal i mange år, og det har givet stor åbenhed i det politiske liv. I Søllerød har man haft en bykonge, og det giver en anden politisk kultur. Så vi synes, at vores værdigrundlag er endnu mere relevant og nødvendigt end før. Derfor vil vi gerne bryde Venstres absolutte flertal.

– Hvad synes du er galt i kommunens nuværende styre?

– Jeg synes, at det absolutte flertal præger både kulturen i kommunalbestyrelsens arbejde og dialogen med borgerne. Det indsnævrer borgernes mulighed for at få indflydelse og præge beslutningsprocesserne. Borgerne oplever, at spillerummet og alternativerne bliver snævret ind.

– Tror du, at det i praksis vil være muligt at gennemtvinge et systemskifte – det vil jo kræve noget i retning af en jordskredssejr plus at oppositionen kan stå samlet?

– Så længe muligheden ikke har vist sig, er Venstres faste samarbejdspartnere ikke interesserede i at bringe den i spil. Så vi ved først, om det er muligt i det øjeblik, situationen opstår. Ellers har vi også et længere perspektiv end som så. Hvis det ikke lykkes denne gang, så prøver vi igen om fire år.

– Hvordan har I kunnet holde sammen på Lokallisten i så mange år?

– Jeg tror, det er fordi, dens idégrundlag blev formuleret på en holdning til, hvordan man skal føre lokalpolitik med respekt for borgerne. Udgangspunktet var protester mod nogle skolelukninger, manglende miljøindsats og tonen i den politiske debat, men man formulerede fra starten et fælles værdi-grundlag om mangfoldighed, respekt for forskellighed, samarbejde på tværs af partierne, mere borgerinvolvering og decentralisering af beslutningsprocesserne i kommunen. Det er et almengyldigt værdigrundlag, som er relevant for alle de kommunale arbejdsområder. Siden har vi strømlinet og professionaliseret vores organisation, så vi i dag fungerer lige så effektivt som de politiske partier. <

Skriv hvad du søger