Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 29 / 2009

Kommuner klar med vindmølleplaner

Kommuner planlægger vindkraft for fuld skrue, viser ny undersøgelse. Det glæder Vindmølleindustrien og KL, der opfordrer til mere langsigtede mål for at fastholde den positive udvikling
tekst Iben Friholt

Ude i kommunerne er de på forkant med at få udpeget mulige arealer for opsætning af nye vindmøller. Det viser en rundringning fra Vindmølleindustrien til samtlige kommuner.

I dag står der vindmøller med en samlet effekt på omkring 2.750 megawatt på land. Herudover har kommunerne udpeget nye områder med plads til samlet 2.730 megawatt. Erfaringsmæssigt er det kun 75 procent af de udpegede områder, der bliver til noget. Kommunerne har altså i alt fundet arealer med plads til omkring 2.050 megawatt.

Formanden for KL’s teknik- og miljøudvalg Jens Stenbæk (V) glæder sig over resultatet af rundspørgen.

– Jeg er godt nok overrasket over, hvor højt tallet er, men det er da positivt. Det viser, at vi har løst den opgave, vi skulle med at finde mulige vindmølleområder. Det viser også, at de enkelte kommuner ønsker at være offensive ved at udnytte vindenergien som genvej til at lave nogle miljøforbedringer og forebygge klimaproblemer.

Langsigtede mål
I perioden fra 2009 og frem til 2020 vil cirka 2.000 megawatt skulle udfases på grund af alder og erstattes med nye møller. Den nye kapacitet, som kommunerne indtil videre har fundet plads til, svarer således kun til det, der skal udfases.

Der venter derfor en meget stor planlægningsopgave, hvis vindmøllekraften ikke bare skal holdes på status quo, men også udbygges, påpeger Jan Hylleberg, administrerende direktør for interesse -og brancheorganisationen Vindmølleindustrien.

Jan Hylleberg opfordrer til en langsigtet strategi på området.

– Vi mangler en folketingsbeslutning om, hvad ambitionsniveauet er for vedvarende energi generelt, men også specifikt for vind, sådan at de enkelte kommuner kender det samlede planlægningsbehov frem mod 2020. Med langsigtede mål har kommunerne rigtig god tid til at skabe den nødvendige ro, der er påkrævet for at få en dialog lokalt om de enkelte projekter.

Jens Stenbæk er enig.

– Det vil være godt, hvis kommunerne får udstukket målsætninger for mere end to år. Den nuværende proces har været præget af, at det bliver lidt hovsa-agtigt, og man kan ikke nå at få infrastruktur som nettilslutning på plads. Med mere tid kan vi gøre det mere hensigtsmæssigt. Når vi snakker kommuneplaner er tidshorisonten tolv år og det ideelle er, hvis regeringens mål for vindkraften har samme tidshorisont. <

Status på kommunernes vindmølleplaner

  • 34 kommuner har vedtaget kommune-og/eller temaplan for vindmøller.
     
  • 33 kommuner er i gang med at udarbejde en plan eller har en i høring.
     
  • 31 kommuner har valgt ikke at udlægge nye områder til vindmøller. Det drejer sig mest om bykommuner og små øsamfund.

Tallene er et øjebliksbillede ultimo september 2009 og vil udvikle sig løbende både i forhold til nye områder og områder, der må opgives.

Kilde: Vindmølleindustrien

Skriv hvad du søger