Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 29 / 2009

Egen opvask som aktiveringsprojekt

Jobcentrene udvikler i øjeblikket mange nye typer aktive tilbud. I Slagelse har man indført hjemmeaktivering for at hjælpe borgere i en fastlåst situation
tekst Sidsel Boye

Hjemmeaktivering er det nye mantra i Slagelse Jobcenter, når det gælder om at nå nogle borgere, som igennem lang tid har hængt i et ingenmandsland, hvor der hverken er førtidspension eller beskæftigelse.

Projektet, som Slagelse Jobcenter har fået 1,4 millioner kroner af Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) til at metodeudvikle, har allerede givet de første positive resultater for fem af deltagerne. To er kommet i arbejde, én er blevet vikar, og to er i uddannelse og på SU.

– Vi har sådan lidt provokatorisk døbt projektet hjemmeaktivering, fordi AMS ikke mener, at der er kontrol nok på til, at det kan kaldes et aktiveringsprojekt, og det derfor ikke er refusionsberettiget, men nu fortsætter vi foreløbig forsøget med de penge vi har fået, siger jobcenterchef Hans E. Lund Rasmussen i en rundspørge blandt landets jobcenterchefer.

Rent tøj på og ned i byen
Målgruppen er mennesker, der har kaos i deres personlige liv, og jobcenteret har uddannet en særlig coach, der hjælper med at få lyset til at skinne for enden af tunnelen.

– Det kan for eksempel være folk med sociale fobier, som aldrig kommer ud af hjemmet. Vi kommer så ud til dem og beskriver deres arbejdsopgaver og sætter tid på eksempelvis støvsugning, tøjvask og personlig hygiejne. Er man beskidt og har tøj, der lugter, kan man jo ikke komme ud og være på en arbejdsplads, siger Hans E. Lund Rasmussen.

Næste skridt i aktiveringen er social træning, hvor borgeren lærer at komme ud i sit kvarter og finder ud af at gå på biblioteket og læse aviser. Når alle disse dagligdagsting begynder at gå op i en højere enhed, rykker de videre i retning af et job. Hjemmeaktiveringen er baseret på egenkontrol af, om der eksempelvis er støvsuget til den aftalte og normerede tid. Jobcenterets coach kommer også og laver stikprøver i ugens løb. Der er fast opfølgning én gang om ugen og revurdering af aktiveringsplanen én gang om ugen for at sikre udvikling i den aftalte retning. Endelig er der opfølgning i 13. uge.

Rundspørgen blandt jobcentercheferne viser, at 56 procent af dem generelt har nye typer aktive tilbud i støbeskeen. Blandt dem er der ud over hjemmeaktivering tale om en række særlige tiltag til de svage unge, de psykisk syge og til sygedagpengemodtagere. Nævnt i flæng er der aftale med fitness-center, mentorordninger, efter- og videreuddannelse, nedlæggelse af kommunale aktiveringsprojekter og genoprettelse af kommunal aktivering. Der er etablering af virksomhedscentre, og så er der nye strategier for aktivering og udvikling af nye og mere nuancerede tilbud.

Specielt i forhold til de unge har flere jobcentre intensiveret samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. <

En rundspørge til landets jobchefer
Danske Kommuner har i en rundspørge spurgt landets jobcenterchefer, om de ser et behov for at genoplive den gamle isbryderordning, der giver løntilskud til nyuddannede akademikere.

 

Skriv hvad du søger