John Snedker, borgmesterkandidat i Esbjerg Kommune. Foto: Robert Attermann
John Snedker, borgmesterkandidat i Esbjerg Kommune. Foto: Robert Attermann
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 28 / 2009

S sætter alle sejl i Esbjerg

Socialdemokraterne er optimistiske med hensyn til at genvinde magten i Esbjerg, som traditionelt har været en S-højborg. John Snedker skal prøve at vriste magten fra Venstres populære borgmester gennem 16 år Johnny Søtrup. En bred valgkampagne skal sikre, at S-vælgerne møder op på valgdagen

Selv om Esbjerg de seneste næsten 16 år har været styret af den populære Venstre-borgmester Johnny Søtrup, så er byen set i historisk lys en socialdemokratisk højborg. I perioden 1921-2009 har der siddet socialdemokratiske borgmestre i 63 år, mens Venstre kun har regeret 25 år inklusiv de sidste 16, hvor Johnny Søtrup har styret byen. Det er denne tradition, som Socialdemokraternes spidskandidat ved kommunalvalget, John Snedker, vil satse hårdt på at genoplive, så partiet kan komme ud af den ørkenvandring, som de seneste fire perioder har udviklet sig under en dynamisk og stadig mere populær venstre borgmester.

– Der er ingen tvivl om, at vi i partiet fra begyndelsen har undervurderet Johnny Søtrup. Da systemskiftet fandt sted i 1993 var der mange, der sagde: "Det er kun en krusning, som det plejer at være med Venstre her i byen. Vi kommer tilbage næste gang." Det skyldes, at to af de tre tidligere venstre borgmestre tilbage til 1921 kun sad én periode og den tredje endnu kortere tid, siger John Snedker.

Præsidentvalg
Erkendelsen i den socialdemokratiske lejr er i dag, at det har været en alvorlig fejlvurdering, og partiet arbejder derfor nu ud fra en mere langsigtet strategi og ikke den "knald eller fald" stemning, der har præget de forrige valg. Alle sejl er sat, og John Snedker kan regne med at have hele partiapparatet bag sig i den igangværende valgkamp, som vil få karakter af et "præsidentvalg". For der er kun to muligheder:

Enten vinder Johnny Søtrup, der allerede nu tangerer rekorden som den Esbjerg-borgmester, der har siddet længst, sin femte periode i spidsen for kommunen, der hermed må betegnes som en Venstre højborg. Eller også lykkes det John Snedker at aktivere de slumrende socialdemokratiske reserver, som han mener findes, og dermed genrejse den gamle socialdemokratiske højborg af ruinerne.

– Ved sammenlægningen med Ribe og Bramming blev Esbjerg slået sammen med to Venstre-kommuner, og det har selvfølgelig styrket borgmesteren og gjort det sværere for os at komme igen, siger John Snedker.

Reserven skal aktiveres
Men han er alligevel optimistisk og ser en realistisk udvej ved at få så mange som muligt til at gå hen og stemme.

– Ved sidste valg var stemmeprocenten en del lavere, end den plejer at være i den gamle Esbjerg Kommune. Godt 65 procent stemte, og det kan meget vel skyldes noget usikkerhed blandt vælgerne omkring den nye storkommune. I Esbjerg plejer vi at have en stemmeprocent oppe omkring 75-80, og vores undersøgelser indikerer, at det i høj grad var vores vælgere, der blev hjemme, siger John Snedker.

Hvis de var mødt op, så kunne det have ændret valgresultatet i 2005 afgørende, fremhæver han, og nu handler det for Socialdemokraterne om at motivere "vælgerreserven" med en bredt tilrettelagt kampagne, som skal spille på både gammeldags kampagnemidler i øjenhøjde, men også tage alle de nye medier i brug for at få dem til at møde frem på valgdagen. John Snedker har også en forventning om, at Esbjerg som landets femtestørste kommune vil være mere påvirkelig over for landspolitiske strømninger end mindre kommuner. Derfor ser han SF’s landspolitiske optur smitte positivt af på den lokalpolitiske situation, og at det nye makkerskab mellem S og SF som regeringsalternativ kan generere ekstra synergi blandt vælgerne i Esbjerg og skabe større interesse for valget. Hertil kommer de valgdueller, som John Snedker og Johnny Søtrup efter amerikansk præsidentvalgs-mønster har aftalt at holde op til valgdagen.

Oppositionen står samlet
Endelig fremhæver John Snedker, at der er indgået et valgforbund mellem S og SF, og at R, som ved sidste valg arbejdede sammen med Venstre, også er med. Han håber desuden at få Enhedslisten med. For første gang står oppositionen samlet.

John Snedker har på alle måder respekt for sin modstander.

– Johnnys dygtighed og popularitet respekterer vi. Det er et givet vilkår i valgkampen. Det er dog ikke et udtryk for, at Esbjerg er en Venstre-kommune, men at borgerne synes om deres borgmester. Vi vil i valgkampen slå på de politiske forskelle. Vi skal huske, at Johnny Søtrup er venstremand og dermed har et medansvar for nedskæringerne på alle de centrale velfærdsområder, som jeg tror bekymrer mange helt almindelige familier, siger John Snedker, der ud over sit byrådsarbejde også i perioder har været aktiv på høje poster i det socialdemokratiske partiapparat – blandt andet som medlem af det centrale forretningsudvalg.

Han fremhæver den aktive oppositionspolitik, som S og SF har ført.

– Vi har ikke siddet med armene over kors. Vi har brugt vores ti mandater og SF’s tre rigtigt effektivt og taget medansvar for den vækststrategi, som Esbjerg har fulgt. Vi har Danmarks yngste og ældste by i samme kommune, og vi har fået mange af vores idéer realiseret og været med i skabelsen af det økonomiske grundlag for den nye kommune og påvirket de økonomiske prioriteringer i budgetforligene fra år til år, siger John Snedker.

Han betegner samarbejdsklimaet i byrådet som ualmindeligt godt.

– Der hersker en god professionel atmosfære i det politiske liv generelt. Samarbejdet mellem Venstre og Socialdemokraterne fungerer trods de politiske forskelle godt. Det er jo i borgernes interesse, at vi finder fælles løsninger. Og det er i spændingsfeltet mellem de forskellige meninger, at de bedste løsninger findes, siger John Snedker.

Mere lobbyarbejde
Han priser det esbergensiske erhvervslivs skaberånd og fleksibilitet, som har gjort det muligt at omstille sig fra at betjene fiskeriet til at levere til olie- og naturgasindustrien og senest til vindmølleindustrien.

– Esbjerg skal profilere sig som Danmarks port mod vest – den eneste havn der kan håndtere de helt store vindmølletransporter til Nordsøen. Vi har befolkningstilvækst blandt andet på grund af uddannelsesinstitutionerne i byen. De understøtter vores vækststrategi inden for off-shore og vedvarende energi. Vi er kommet op i et nyt gear, og det er vigtigt, at de universitære uddannelsesinstitutioner følger med og skaber den klyngeeffekt inden for off-shore og vedvarende energi, som vi satser på at skabe i Esbjerg. Hvis man vil investere inden for energi og de tilhørende videnskaber, så skal det ske i Esbjerg, fordi her findes i forvejen en masse aktivitet på området. Derfor mener jeg, at det nye statslige testcenter for vindmøller bør ligge i Esbjerg, siger John Snedker.

Lige som borgmesteren er han skuffet over, at Esbjerg ved sidste trafikforlig blev koblet af hovedbanenettet. Han varsler en mere aktiv linje i forhold til Christiansborg, hvis han kommer til.

– Vi skal have flere delegationer til Købehavn, som kan formidle budskabet om, at Esbjergs interesser som Danmarks port mod vest skal tilgodeses, fordi der er tale om nationale interesser. Jeg vil prioritere dette lobbyarbejde på Christiansborg højere end hidtil. Både med hensyn til infrastruktur, energi og miljø er det afgørende vigtigt, at Folketinget er klar over, hvad Esbjerg står for i dag, siger John Snedker. <

Fighten om Esbjerg John vs. Johnny
Født i Esbjerg Esbjerg
Alder 47 60
År som byrådsmedlem 16 16
År som borgmester 0 16
Personlige stemmer ved sidste valg 1.155 12.548
Antal mandater af byrådets 31 10 16
Konstitueringspartnere 2005 SF R, K, DF
Konstitueringspartnernes mandater 3 1   1   1 (a)
Valgforbund i 2009 SF, R + evt. Enhl. K, DF


(a) Det ene radikale medlem er siden gået over til Venstre.

Skriv hvad du søger