Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 26 / 2009

Leder: God borgerbetjening

tekst KL

Borgerne har krav på, at den ene hånd ved, hvad den anden gør i den offentlige forvaltning. At man ikke bliver sendt fra Herodes til Pilatus. At spørgsmål bliver besvaret og sagen løst, når man henvender sig – uanset om det er digitalt, gennem telefonen eller ved personligt fremmøde.

Det er en af de bærende idéer bag princippet om "kommunerne som borgerens hovedindgang til den offentlige sektor".

Flere kommuner arbejder netop nu på at udvikle en model for, hvordan disse mål kan opfyldes – også når der skal effektiviseres i sagsgangen på områder som tildeling af folkepension, boligstøtte, barselsdagpenge, fripladstilskud med videre.

I sidste års økonomiaftale for 2009 var der enighed om at se på muligheder for at effektivisere disse opgaver.

Der er ingen tvivl om, at kommunerne skal hente en effektiviseringsgevinst, men den fremtidige organisationsmodel skal ikke mindst prioritere tre hensyn.

For det første det socialpolitiske. Kontakten om de ovennævnte ydelser er meget ofte anledning til at se på borgerens samlede situation – ikke mindst for de svageste grupper.

For det andet hensynet til god borgerbetjening. Når man henvender sig, har man krav på et svar og en løsning. Det skal være et bærende princip. Det er uacceptabelt bare at blive sendt videre til næste kontor.

For det tredje er helhed i sagsbehandlingen også en forudsætning for kommunernes indsats mod socialt bedrageri. Derfor skal myndigheden kunne arbejde på tværs.

Digitalisering skaber mulighed for mange effektiviseringsgevinster også i borgerbetjeningen. Digitalisering er for mange et kvalitetsløft. Men den fremtidige organisering skal sikre en høj service for alle grupper – også de svage. Derfor skal princippet være, at sagerne afgøres der, hvor borgerne møder myndigheden, der samtidig skal have mulighed for at se på tværs af de områder, hvor borgeren har kontakt med det offentlige. <

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Leder: God borgerbetjening Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger