Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 26 / 2009

København viser vejen

Miljø og samfundsansvarlighed spiller en stor rolle, når Københavns Kommune køber ind. Den tidligere indkøbschef er ansat til at holde øje med både etikken og de grønne aspekter
tekst Rudi Holm

For et halvt år siden fik Københavns Kommunes indkøbschef gennem fem år Anker Oesten nyt job. Han blev chefkonsulent i den såkaldte Koncernservice med den hovedopgave at sikre, at kommunens indkøb er bæredygtige og samfundsansvarlige.

– I Københavns Kommune spiller CSR en stor rolle, og for at øge fokus på det blev jeg sat ind på posten, så jeg kan koncentrere mig om grønne og samfundsansvarlige indkøb, fortalte Anker Oesten for nylig på en konference om miljøbevidste valg.

I Københavns Kommunes Koncernservice købes der årligt ind for 1,2 milliarder kroner. Anker Oesten mener, at landets største kommune er en af frontløberne for grønne indkøb og CSR.

– Vi stiller høje krav til leverandørerne – nogle vil nok mene, at de er for høje. Men i Københavns Kommune er vi i den gunstige position, at vi er rigtigt gode kunder. Leverandørerne vil derfor gerne gå langt for at leve op til vores krav. Og vi ser, at selv om vi stiller krav, hvor vi selv tænker, der krævede vi måske lidt for meget, så har vi i løbet af meget kort tid en leverandør, der lever op til vores miljøkrav. Det har alle jo glæde af – også andre kommuner, for når de går i udbud, kan de jo efterspørge varer, der allerede er på markedet, fortalte Anker Oesten.

Selv om miljø og arbejdsmiljø kun vægter 20 procent og prisen 50 procent, når Københavns Kommune sender et produkt i udbud, oplever han ikke, at det er produkter med en lav miljøstandard, der vinder.

– Oftest er de billigste produkter også de mest miljørigtige. Det hører til sjældenhederne, at det mindst miljørigtige vinder, fordi det har den bedste pris, fortalte han.

I Københavns Kommunes indkøbspolitik understreges det, at der skal gøres en aktiv indsats for at mindske miljøbelastningen.

– Derfor har vi også specielle miljøkrav i alle vores kontrakter, hvor leverandørerne forpligter sig til at kunne dokumentere miljøfremmende tiltag, ligesom de skal arbejde på at sikre forholdene hos underleverandørerne. Vi forlanger altså af leverandørerne, at hans underleverandører også skal opføre sig ordentligt, og hvis de ikke gør det, kan vi i princippet opsige kontrakten – eller i hvert fald gå i dialog med dem.

Københavns Kommunes Koncernservice køber ind på 58 produktområder, og ifølge Anker Oesten er der for tiden kun problemer med at opfylde miljøkravene på et enkelt af områderne, nemlig trævarer:

– Vi har svært ved at skaffe FSC-mærket træ. Vi står for tiden og skal bruge noget bolværkstræ – men det volder os visse problemer, fastslår han. <

Skriv hvad du søger