Kinesisk granit på den nye Opera blev genstand for en hård debat. Foto: Christian Ringbæk / Scanpix
Kinesisk granit på den nye Opera blev genstand for en hård debat. Foto: Christian Ringbæk / Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 26 / 2009

Indkøb handler også om samfundsansvar

Pris er ikke det eneste parameter, når kommunale indkøbere køber ind. I dag stilles der stadigt større krav til leverandører og underleverandører om at vise samfundsansvarlighed
tekst Rudi Holm

Velkommen på forsiden.

En stribe danske kommuner fik sig noget af en overraskelse, da de for et par år siden blev hængt ud i danske medier. Årsagen var, at de havde købt kinesisk granit, til at forskønne torve og pladser med – granit som viste sig at være produceret under ekstremt dårlige arbejdsforhold og uden hensyntagen til de kinesiske arbejderes sundhed. Sagen om den kinesiske granit var et skoleeksempel på, at kommuner kan komme på gyngende grund, hvis de glemmer at stille krav til arbejdsmiljø og etik, når de køber ind.

Brandes tidligere borgmester Preben Christensen (Fælleslisten) indrømmede dengang, at det aspekt ikke var i fokus, da kommunen som en blandt mange valgte at bestille kinesisk granit:

– Vi gjorde os overhovedet ingen overvejelser om arbejdsmiljø. Det spillede ingen rolle i vores vurdering. Det, der spillede en rolle, var et tilbud på granit, og så spekulerede vi ikke på, om det kom fra Kina eller Indien, eller hvor pokker det kom fra, sagde han efterfølgende.

I de senere år har kommunerne dog fået stigende fokus på det såkaldte CSR (Corporate Social Responsibility) – noget der bedst kan oversættes som samfundsansvar.

– Grønne indkøb er en meget kompleks størrelse, og der er et stort samspil mellem miljøbevidste indkøb og CSR, understregede Bettina Jensen, formand for Panel for professionelle miljøbevidste indkøb, for nylig på en konference om grønne indkøb og samfundsansvar, hvor mange kommunale indkøbere deltog. Hun erkendte i samme åndedrag, at det er et område, der kan være særdeles svært at håndtere for indkøberne.

– Men Rom blev heller ikke blev bygget på én dag. Det er et spørgsmål om at komme op på sporet og have store idealer, sagde hun.

Større risiko for kritik
Professor i CSR på Copenhagen Business School, Mette Morsing, opfordrede til målrettede strategiske satsninger i indkøbspolitikken. Hun påpegede, at det for 10-15 år siden kun var stærkt forurenende virksomheder som de petrokemiske eller etisk kritisable industrier som de farmaceutiske, der var udsat for kritik for mangel på samfundsansvarlighed, men i dag risikerer alle organisationer – private som offentlige – at blive kritiseret.

– Fra årtusindskiftet er samfundsansvaret bredt betydeligt mere ud. I dag handler det om en lang række globale og komplekse problemstillinger som menneskerettigheder, klimaforandring, korrupte regimer, sundhed, uddannelse og sikkerhed i leverancerne.

Det er en bred dagsorden, og en dagsorden, hvor hver enkelt virksomhed ikke kan tage alt på sig, men må se på, hvor man kan gøre en forskel. Man kan ikke forandre hele verden på en nat, men strategisk skal man vælge at gå ind og se på, hvor ens virksomhed kan gøre den største forskel, lød hendes råd.

Store udfordringer
Mette Morsing medgav, at de kommunale indkøbere står med store udfordringer, når indkøbene skal CSR-sikres:

– Der er forskellige måder, man kan holde styr på underleverandørerne på. For eksempel er der professionelle organisationer, der går ind som mellemled mellem indkøberen og leverandøren. Nogle har sat et helt professionelt apparat op, hvor de kan gå ud og kontrollere tingene for andre. Det kan være Kina, granitproduktion eller andre områder, de har som speciale. Det er naturligvis et fordyrende led. Men det er én måde at håndtere det på.

En anden måde kan være den, som Novo Nordisk har valgt. Virksomheden har skåret ned på antallet af underleverandører – dels for bedre at kunne styre udgifterne, dels for bedre at kunne dokumentere deres produktion og processer. På den måde fik de ryddet op i kredsen af underleverandører. Senere udgav de et lille hæfte, hvor underleverandørerne stilles over for en række kriterier, som de skal skrive under på.

Mette Morsing brugte netop granitsagen til at illustrere, hvor vanskeligt det kan være at manøvrere på området:

– Granitsagen handlede jo fra første færd om A.P. Møller-Mærsk og Operahuset. Og en topledergruppe fra A.P. Møller-Mærsk havde faktisk stået og tjekket produktionen på stedet i Kina. Alligevel gik det galt. Det viser, hvor svært det kan være at være allestedsnærværende. Men det vigtigste er, at gå i aktion og gøre noget ved det, når man bliver gjort opmærksom på noget, understregede hun. <

Skriv hvad du søger