Fra venstre mod højre: John Harpøth (DF), Gunner Nielsen (R), Søren Kjærsgaard (V), Sine Agerholm (S) og Kenny Jensby (K). Foto: Sif Meincke
Fra venstre mod højre: John Harpøth (DF), Gunner Nielsen (R), Søren Kjærsgaard (V), Sine Agerholm (S) og Kenny Jensby (K). Foto: Sif Meincke
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 26 / 2009

Fem mand frem for en tom stol

Fem borgmesterkandidater vil forsøge at sætte sig i den tomme stol efter Holbæks radikale borgmester, som forlader kommunalpolitik. Ikke engang kandidaterne selv tør spå om, hvem der vinder

– Det er svært at sige, hvem min største konkurrent er. Der er jo ikke nogen oplagte favoritter, siger Gunner Nielsen (R).

– Mine største konkurrenter til borgmesterstolen er de spidskandidater, der nu engang stiller op for de forskellige partier. Det er svært at sige, hvem den største er. De mest realistiske er nok Søren, Sine eller mig selv, siger Kenny Jensby (K).

– Det er kun Holbæks 55.000 stemmeberettigede borgere, der har svaret på, hvem min største konkurrent til borgmesterposten er. Jeg ser det egentlig, som om alle er lige store konkurrenter udtaler Søren Kjærsgaard (V).

– Jeg tror, Kenny Jensby er min største konkurrent til borgmesterposten, siger Sine Agerholm (S).

– Vi er kolleger, og jeg tror, at vi har en fair chance alle sammen. Jeg mener, at det er så åbent som overhovedet muligt, siger John Harpøth (DF).

Sådan er svarene fra de fem borgmesterkandidater i Holbæk, når man spørger dem om, hvem deres største konkurrent til borgmesterstolen er. Bortset fra én undtagelser ved de det tilsyneladende ikke. Og det er måske ikke så underligt.

For ingen af kandidaterne har tidligere prøvet at være borgmesterkandidater til et kommunalvalg. John Harpøth er den eneste, der har prøvet at være spidskandidat. Sine Agerholm og Søren Kjærsgaard har kun siddet i byrådet siden sidste valg, og Kenny Jensby og Gunner Nielsen er debutanter på den kommunale scene.

Grunden til, at den ledige borgmesterstol lige pludselig suger så mange kandidater til sig, er at den står midt i et magtvakuum, som den radikale borgmester siden 1993 Jørn Sørensen har skabt, sammen med sin oplagte efterfølger Jens Stenbæk (V). De har nemlig begge valgt at forlade kommunalpolitik. Da det falder sammen med, at samtlige partier med undtagelse af DF stiller med spritnye spidskandidater, ser valget i Holbæk ud til at være helt åbent.

Kommunen, som de fem kandidater forsøger at blive borgmester i, er på randen af at blive sat under administration. Økonomien ser dermed ud til at blive valgets vigtigste tema, som kandidaterne må forholde sig til. Danske Kommuner har talt med de fem borgmesterkandidater for at høre deres holdninger til Holbæks økonomiske situation og om, hvor de mener de har deres stærke sider.

Kenny Jensby

Kenny Jensby (K) er erhvervsdirektør for Holbækregionens erhvervsråd, hvor han beskæftiger sig mig med at tiltrække flere virksomheder til byen. Han mener, at hans erfaring som leder samt hans alder på 55 er nogle af de ting, som gør, at det bliver ham,

der sætter sig i borgmesterstolen efter valget.

– Personligt ville jeg nødigt påtage mig et lederskab som trediveårig med den ringe erfaring, man har. Det, der er min styrke, er min erfaring, og jeg tror på, at borgerne vil have en borgmester, som er "voksen" med den autoritet, der følger med, siger han.
Til trods for, at han er konservativ, ser han sig nødsaget til at støtte en skatteforhøjelse for at få styr på Holbæks økonomi, hvis trængsler han mener stammer fra sammenlægningen af fem kommuner til én.

– Da man lagde de fem kommuner sammen, valgte man at bruge Holbæks trækprocent, som var 0,8 procent lavere end gennemsnittet for de fem kommuner. Hvis man nu havde opkrævet gennemsnittet, hvilket man nok godt kunne have forklaret befolkningen, så havde man fået 75 millioner kroner mere i kassen hvert år. Ganget med fire giver det 300 millioner kroner, hvilket svarer til det beløb, som er fosset ud af pengekassen, siger den konservative borgmesterkandidat.

– Derfor vil vi hæve personskatten med 0,8 procent, altså til niveauet før kommunalreformen. Så har vi fire år til at sikre, at vi kan drive kommunen på den måde, der var hensigten, så vi i næste periode kan sætte skatten ned igen, siger han.

Kenny Jensby har tidligere ledererfaring fra industrivirksomheder og mener derigennem at kunne se, at det er ledelsen, den er gal med i kommunen.

– Der er 5.500 medarbejdere i Holbæk Kommune. I gennemsnit er sygefraværet 16 dage per medarbejder om året. Virksomhederne i Region Sjælland har kun 6-7 dage. Et hurtigt regnestykke viser altså, at det er ca. ti dage per medarbejder højere om året. Det giver 55.000 arbejdsdage.

Det kan man dividere med 220, så har man det antal personer, som det svarer til. Jeg tror jeg regnede ud, at det svarer til en årsløn på 100 millioner kroner. Og hvad er det et symptom på, hvis du har en arbejdsplads med et stort sygefravær, som ikke nødvendigvis er begrundet i, at folk er snottede eller har influenza. Det er dårlig ledelse, pointerer den 55-årige borgmesterkandidat.

Sine Agerholm

Sine Agerholm (S) er handicaphjælper på deltid og på orlov fra filosofistudiet ved Københavns Universitet, så hun kan hellige sig det politiske arbejde i byrådet, hvor hun har siddet siden sidste valg. Hun mener, at hendes kommunikative evner samt evnen til at samarbejde og opnå kompromiser vil gøre hende til borgmester. Derudover mener hun, at det nuværende politiske flertal i kommunen øger hendes chancer til posten.

– Det siddende flertals blokpolitik har skabt så meget debat i medierne, at folk denne gang står over for et valg, som jeg tror, vil falde ud til Socialdemokraternes fordel, vurderer hun.
Selv om hun også mener, at økonomien er et af Holbæks største problemer, håber hun ikke, at det kommer til at fylde valgkampen.

– Jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis økonomien bliver omdrejningspunktet i valgkampen, men der er ingen tvivl om, at den bliver et tema. Men jeg synes, det ville være rigtig godt, hvis de politiske partier på trods af den katastrofe, vi befinder os i, alligevel får løftet blikket og får talt om værdier og holdninger og politik.

Hvad står partierne for, og hvad er det, man vil arbejde for i kommunen ud over at få bragt balance i økonomien. Økonomi siger ikke borgerne særlig meget. Det skal man ikke bede dem om at træffe et valg på. Det skal være værdier og holdninger, synes hun.

Sine Agerholm mener, at fremtidens problem med de store årgange, som går på pension, skal løses ved at se mere overordnet på, hvor godt det er at bo og arbejde i kommunen.

– Måden, vi vil tiltrække nye medarbejdere på, er at sørge for, at kommunen er et godt sted at arbejde for os, der er her i forvejen. For hvis en arbejdsplads er et skidt sted at være, hvor syge fraværet er højt – måske er der tendenser til stress, eller folk føler sig som arbejdsrobotter, som ikke bliver hørt – så rygtes det også på det private plan. På den måde bliver folk, som ellers ville have ønsket at arbejde i Holbæk, skræmt væk. Og det er en udvikling, vi skal have vendt, siger handicaphjælperen.

Gunner Nielsen

Gunner Nielsen (R) er redaktionschef for det radikale Venstrebladet i Holbæk. Han mener, at hans evner til at formidle samarbejde mellem flere forskellige slags mennesker vil sikre ham pladsen i det varme sæde. Men også evnerne til at formidle mener han, bliver vigtige.

– Jeg er i stand til at være formidler. Jeg kan tale med alle, men mener også jeg er en god lytter. Jeg er også i stand til at samle idéer. Når der er nogen, der finder på en god ny måde at lave tingene på, jamen, så laver vi det da om. Jeg har blik for at få lavet tingene bedst muligt. Både kvalitetsmæssigt, men også i forhold til tid og ressourcer.

Han mener også, at økonomien bliver det vigtigste tema i valgkampen, men vil gerne undgå at tale om skatteforhøjelser.

– Jeg ved godt, at der bliver snakket meget om skatteløsning, og at det er det evigt saliggørende, men det er jo ikke en løsning. Det er jo rart nok at få nogle flere penge at arbejde med, men inden for mulighederne er det jo slet ikke nok for at få orden i økonomien.

Man kommer ikke uden om at kigge på hele serviceniveauet og administrationen. Man skal have en slags serviceeftersyn på de servicekvaliteter og –mål, som man har sat i de offentlige udgiftsområder, siger han, og lægger dermed op til nedskæringer på servicen. Og her mener Gunner Nielsen, at formidling bliver en vigtig egenskab at have.

– Min mærkesag er nok at stå for en ordentlig formidling af samarbejdet i byrådet. For den situation, man står overfor i de kommende år, vil jo være præget af, at der skal foretages nogle beslutninger, som kan være smertefulde. Både over for noget personale og over for nogle borgere.

Og der er det jo en rigtig fremkommelig ting, hvis der står et flertal bag. Derfor er det meget afgørende, at den, der bliver borgmester, er i stand til at formidle det. Det skal både formidles i byrådet, i forhold til borgerne og så selvfølgelig i forhold til de ansatte, mener den radikale borgmesterkandidat.

Søren Kjærsgaard

Søren Kjærsgaard (V) er advokat og har siddet i byrådet siden sidste valg. Han arbejder til dagligt med at rådgive virksomheder og mener, at hans erfaring med at arbejde med disse virksomheder og med organisationer er noget af det, der gør ham til den bedste borgmesterkandidat.

– Jeg kan analysere, hvad deres behov og udfordringer er. Ikke bare nu, men også i fremtiden. Og så er jeg vant til at være med i en dialog med virksomhedernes ledelse og medarbejdere for at finde ud af, hvordan vi skaber de bedste og mest bæredygtige løsninger. Det er den erfaring, jeg mest af alt tager med mig over i det kommunale system.

Det kan godt være, at den kommunale organisation er større og anderledes end den private, men tilgangen er den samme. Man analyserer nogle problemstillinger og har derefter en bred dialog i en lang proces om, hvordan man skaber nogle løsninger på det, forklarer Venstres borgmesterkandidat.

Han beklager, at økonomien fylder så meget i den politiske debat, og mener, at det er vigtigt, at politikerne får mulighed for at tale om visioner igen.

– Det største problem, som Holbæk står overfor i den kommende periode, er den økonomiske styring på det sociale område. Vi er på mange måder kommet godt i gang i den nye kommune, men vi har ikke kunnet styre omkostningerne på det sociale område.

Det er grundlæggende for, at vi kan komme i gang med at skabe udvikling og snakke visioner for kommunen, at vi får styr på den økonomi. Det skal ikke være økonomien, der styrer vores udvikling og vores visioner, det skal være vores visioner og vores udvikling, der styrer vores økonomi, siger han og fortsætter:

– Politikerne har forladt skibsbroen og er gået i maskinrummet for at opklare, hvorfor forskellige aspekter af økonomien ikke fungerer, som de skal. Derfor er vi blevet en del af administrationen og driften, som vi i virkeligheden ikke burde have noget med at gøre.

Så jeg håber, at vi kan flytte os fra at være administratorer til at være politikere, der snakker politik og visioner og sætter nogle dagsordener for, hvor vi vil hen. Vi skal tvinge os selv op på broen igen. Men vi kan nok ikke komme derop, før vi har fået styr på økonomien. For det hænger selvfølgelig sammen, mener han.

John Harpøth

John Harpøth (DF) er tømrermester og har været selvstændig erhvervsdrivende siden 1978. Han er den af kandidaterne, der har siddet længst tid i byrådet. Han har siddet i Tølløse kommune siden 2001, og i 2005 blev han genvalgt i Holbæk Kommune. Han mener, at hans erfaring med at drive en virksomhed er noget af det, der kvalificerer ham til at overtage den tomme borgmesterstol.

– Jeg sammenligner de nye store kommuner med en moderne virksomhed. Og der mener jeg, at jeg har noget ballast fra mit arbejde som tømrermester. Jeg ved, hvordan man får økonomien til at hænge sammen og gå op i en højere enhed, siger han.

– Det piner mig, at flertalsgruppen har kørt økonomien i sænk. Det har irriteret mig, fordi vi DF som de eneste i har lagt et budget helt tilbage i 2006, et budget, som kunne have holdt helt op til i dag. Og det er jo tankevækkende, at der ikke er nogen, der har lyttet til det. De har syntes, at det er nogle gode idéer, men de har ikke villet stemme for det, forklarer han.

John Harpøth peger på, at det er nødvendigt, at Holbæks næste borgmester er ydmyg.

– Der er ikke plads til flere bykonger og kejsere i Holbæk. Det er vigtigt for mig at blive en borgmester, som har føling med lokalsamfundet, kan snakke med de lokale og alligevel være borgmester for hele kommunen. Man skal ikke bare sidde inde på et kontor i Holbæk og sige "jeg bestemmer". Man skal være god til at tage andre med på råd. Både personalet og vores borgere, siger han og lover at sætte fokus på et område, som DF ellers ikke er mest kendt for.

– Jeg vil sætte fokus på miljøet. Jeg er formand for bæredygtig udvikling i kommunen, og vi er ved at lægge sidste hånd på en handlingsplan, som skal gøre ord til handling. Vi skal have bedre affaldshåndtering i institutionerne, og vi skal være bedre til at slukke for lyset, så vi kan spare på strømmen, siger DF’s kandidat. <

Skriv hvad du søger