Foto: Hung Tien Vu
Foto: Hung Tien Vu
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 25 / 2009

Venstrehook fra S og SF ved kommunalvalget

SF og Socialdemokratiet planlægger et samarbejde ved kommunalvalget, mens Venstre og de radikale fastholder, at valget er lokalt, ikke nationalt

I november er der igen kommunalvalg, men der står allerede nu lokaldyst på politikernes dagsorden. Trods kampstemningen er der stor forskel på moderpartiernes rolle og strategier ved valget. Socialdemokratiet og SF er modsat regeringspartierne klar til et samarbejde mellem deres partier i kommunerne.

– Centralt forventer vi i Socialdemokratiet, at man laver et tæt samarbejde med SF, som vi generelt arbejder godt sammen med, og jeg tror, det vil blive ved med at fungere sådan efter valget. Mange steder har dog en god tradition for at konstituere sig bredt. Vi vil gerne føre en aktiv og engagerende valgkamp, hvor vores medlemmer skal tage del i valgkampen og møde vælgerne ved at banke på døre og møde folk i lokalområdet, forklarer Lars Midtby, partisekretær (S).

Selvom begge venstrepartier åbner op for brede alliancer i kommunerne, bakker SF op om samarbejdet, der skal sikre et rødt kommunelandskab efter valget, hvor især de større byer er i fokus.

– Vores potentiale ligger i høj grad i de fire storbyer i Danmark. Det er en realitet, at vi samarbejder med Socialdemokratiet. I Odense fører Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet en koordineret valgkamp, man har en næsten tilsvarende aftale i Århus, og vi kommer også ret tæt på det i København og Aalborg. Viljen til at sikre centrum-venstreflertal er stor de fleste steder i landet, hvis de lokalpolitiske forhold gør det muligt, forklarer Claus Perregaard, kommunikations- og pressechef i SF.

R og V: lokalvalg er lig med lokalt
På trods af, at de røde partier allierer sig ved lokalvalget, er der ingen kære moderparti, der sætter samarbejdsstrategier eller bestemte emner på dagsordnen for kandidater i V eller R. Ifølge de to partier bør lokalvalget nemlig foregå i kommunerne uden indblanding fra moderpartierne.

– Vi gør, som vi plejer, og stiller plakater og kurser i presse- og kampagnehåndtering til rådighed. Vi har samme service over for alle kommuner, og det er vigtigt at holde fast i, at det er et kommunalt valg; det vil sige, at strategi og resultater skal afgøres lokalt, siger partisekretær Jens Skipper Rasmussen (V).

Det Radikale Venstre er enige i Venstres strategi. Partiet har i stedet valgt at støtte deres kandidater i selve forberedelsesprocedurerne til kommunalvalget.

– Der skal være tillid til de kommunale ansatte og kommunalbestyrelserne rundt omkring. Vi støtter kandidaterne med det håndværksmæssige såsom mediebrug og kurser i for eksempel konstitueringsforhandlinger. Det er et lokalt valg, og det afgøres af lokale omstændigheder, forklarer partisekretær Jesper Gronenberg (R).

Partiet udgiver en valghåndbog og stiller ligesom de øvrige partier plakattryk til rådighed for kandidaterne. <

Skriv hvad du søger