Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 25 / 2009

Jobcentre ind på Lindø

Mange aktører arbejder godt sammen for at hjælpe de fyrede fra Lindø. Samarbejdet koordineres af to kommuners jobcentre
tekst Sidsel Boye

Odense og Kerteminde jobcentre har i fællesskab opslået en filial på Lindø. Her har to jobkonsulenter daglig kontortid, så det er let for de lukningsramte medarbejdere på Odense Staalskibsværft at opsøge den hjælp, de har brug for samtidig med, at de fortsat passer deres arbejde. I sagsbehandlingen går ingen op i de geografiske tilhørsforhold. Hjælpen går ubesværet på tværs af jobcentergrænserne.

– Samarbejdet er lidt en god historie midt i den dårlige. Det skyldes blandt andet, at cheferne fra jobcentrene og medarbejderne har kunnet finde sammen, siger jobcenterchef for job, erhverv og integration Finn Udsen, Kerteminde. Samarbejdet omfatter ud over jobcentre, politikere og embedsmænd i de to kommuner også både virksomhedsledelsen, HR-afdelingen, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiverne, private konsulentfirmaer, de faglige organisationer og a-kasserne.

– Når en virksomhed skal lukke, er det vigtigt, at vi er der med det samme. Men det er en forudsætning, at man har etableret et samarbejde med Lindø, siger arbejdsmarkedschef Dennis Hansen, Jobcenter Odense. <

Skriv hvad du søger