Da Frederiksbergs borgmester Mads Lebech (th) trak sig, trådte viceborgmester Jørgen Glenthøj (tv) til. Foto: Stine Larsen / Polfoto
Da Frederiksbergs borgmester Mads Lebech (th) trak sig, trådte viceborgmester Jørgen Glenthøj (tv) til. Foto: Stine Larsen / Polfoto
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 25 / 2009

Borgmestre i utide har svær valgkamp

For tre af landets borgmestre bliver kampen for at beholde posten ekstra hård. De har nemlig fået jobbet i valgperioden og har derfor kun haft kort tid til at bevise deres potentiale som borgmestre

Hvis man en dag står midt i en valgperiode og er blevet borgmester i stedet for borgmesteren, har man arvet et ansvar, som er langt tungere end borgmesterkæden - ansvaret for, at partiet klarer sig godt ved næste valg. Og man har kun haft kort tid til at vise sit værd på posten.

Den situation står blandt andre Marie Stærke (S) fra Køge, Laurids Rudebeck (V) fra Tønder og Jørgen Glenthøj (K) fra Frederiksberg i lige nu, hvor fire års kold valgkamp er blevet varm.

Ifølge Laurids Rudebeck er man den, der har ansvaret for de resultater, som den tidligere borgmester har opnået.

– Den tidligere borgmester, Vagn Therkel Pedersen, har haft stor indflydelse på de gode resultater, der er opnået i løbet af valgperioden. Og det arbejde, jeg har udført som byrådsmedlem, samt det, som den tidligere borgmester havde ansvar for, det står jeg selvfølgelig ved. Så det at komme ind som borgmester på dette tidspunkt giver selvfølgelig risiko for, at der kommer ridser i lakken, siger venstreborgmesteren, som er opmærksom på sin øgede indflydelse i partiet i valgkampen.

– Når jeg som siddende borgmester skal ud at føre valgkamp, så er jeg meget bevidst om, at der vil blive set meget på, hvordan jeg opfatter den opgave, der ligger foran os. Det er helt oplagt, at min indstilling og min holdning vil veje tungt, forklarer han.
I Køge Kommune føler Marie Stærke tæt ved hundrede års socialdemokratisk styre som både en gave og et pres.

– Det bliver en blandet følelse at stå alene i front for partiet ved en valgkamp for første gang, da jeg i langt højere grad end før skal repræsentere mit parti. Det er jo en byrde at have næsten 90 års socialdemokratisk styre på bagen. Men samtidig er det jo også en kæmpe gave i den grad at komme fra en arbejderkommune, så det bliver med en lidt blandet følelse. Desuden bliver det lidt anderledes at have det sidste ord og være den, der skærer igennem, når der er tvivl om, hvilken vej vi skal gå i valgkampen, siger Køges borgmester.

Alternativ jobsamtale
Selvom byrådet har valgt Marie Stærke som borgmester én gang før, mener hun, det bliver anderledes denne gang, hvor vælgerne for første gang får muligheden for at stemme på hende som borgmesterkandidat.

– Det er som om, det er første gang, jeg skal prøve at blive valgt som borgmester. Det er jo en alternativ jobsamtale, hvis man kan sige det på den måde, og jeg tror, at det betyder noget, at jeg ikke har prøvet at blive valgt før. Det er nok lidt mere usikkert, hvor meget opbakning, der er i befolkningen, og derfor er det vigtigt, at jeg er sikker på mig selv, når jeg står frem. Jeg skal vise, at jeg i de sidste to og et halvt år har bevist, at jeg kan varetage mit job, og at det derfor kan betale sig at stemme på mig. Jeg skal vise noget mere selvtillid, end jeg ellers skulle, konkluderer hun.
Det er en holdning, som Jørgen Glenthøj fra Frederiksberg ikke deler fuldt ud.

– Nu var jeg jo sådan set folkevalgt i forvejen og var viceborgmester, så det får ikke den helt store betydning. Når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at det tager lidt tid, inden alle borgere har vænnet sig til den nye kaptajn på broen. Derfor gør jeg ekstra meget ud af at komme ud og møde folk overalt i byen. Samtidig giver det mig en enorm energi at møde folk, og ligegyldigt hvor jeg kommer, så bliver jeg mødt med smil og engagement. Så tilstedeværelse er omdrejningspunktet for både min valgkamp og for mit virke som borgmester, siger Jørgen Glenthøj.

Adspurgt om han skal ud at dele en konservativ pendant til røde roser ud, lover han at have en overraskelse oppe i ærmet.

– Men hvad det bliver, har jeg ikke tænkt mig at løfte sløret for her, svarer han.

Vil ramme bredt
Alle tre borgmestre er enige om, at de vil ramme så bredt som muligt i brugen af medier i valgkampen, og at de selv som borgmesterkandidater kommer til at fylde forholdsvis meget i valgkampen sammenlignet med partiets øvrige kandidater. I Køge kan man ifølge Marie Stærke endda forvente en "præsidentvalgkamp".

– Vi har bevidst valgt, at det skal være en borgmestervalgkamp med mig som den primære kandidat. Det gjorde vi også med min forgænger Torben, men før ham kørte vi en bredere valgkamp, hvor de andre kandidater i partiet fik flere penge til deres valgkamp. Nogle vil kalde det præsidentvalgkamp, men jeg kalder det altså borgmestervalgkamp, siger hun, mens Laurids Rudebeck understreger sit ansvar som borgmester for, at de andre kandidater også kan føre en god valgkamp.

– Som borgmester har jeg jo det overordnede ansvar for, at valgkampen bliver gennemført på den rigtige måde. Og jeg har også ansvar for, at partiet får en god valgkamp og for, at alle kandidaterne får plads og mulighed for at føre deres valgkamp, siger han.

På spørgsmålet om, hvordan den sidste måned før valget kommer til at se ud, er de tre borgmestre enige om, at det bliver en travl måned. <

Borgmestre som er kommet til i løbet af denne valgperiode:
Køge Kommune, den 17. januar 2007: Marie Stærke (S) overtager borgmesterposten efter afdøde Torben Hansen.

Hvidovre Kommune, den 9. oktober 2007: Milton Graff (S) afløser Britta Christensen (S), som fratræder af helbredsmæssige årsager.

Hillerød Kommune, den 15. november 2007: Kirsten Jensen (S) afløser Nick Hækkerup (S), som kommer i Folketinget.

Allerød Kommune, den 1. december 2008: Erik Lund (K) afløser Eva Nejstgaard (K), som valgte at udtræde af byrådet.

Frederiksberg Kommune, den 15. januar 2009: Jørgen Glenthøj (K) afløser Mads Lebech (K), som blev direktør i IRF fonden.

Tønder Kommune, den 6. juli 2009, Laurids Rudebeck (V) afløser Vagn Therkel Pedersen (løsgænger), som valgte at udtræde af byrådet af helbredsmæssige årsager.

Skriv hvad du søger