Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 24 / 2009

Jobgaranti giver gode medarbejdere

En garanti om et job i tre måneder efter endt uddannelse som social- og sundhedshjælpere får kompetente medarbejdere til at blive i ældreplejen i Odense Kommune, som ellers har haft problemer med at skaffe medarbejdere
tekst Maria Stjernegård Christensen

Ved at garantere nyuddannede sosu-hjælpere et job i mindst tre måneder efter endt uddannelse er det lykkedes Odense Kommune at holde fast i de eftertragtede, faglærte medarbejdere til ældreplejen.

De seneste tal viser endda, at langt de fleste, som tager imod tilbuddet om en jobgaranti, fortsætter i job i ældreplejen, når de tre måneder er gået.

– Bunken af kvalificerede ansøgere til vores stillinger er simpelthen blevet større, og det er rigtig positivt, siger Gitte Østergaard, chef for plejeboliger i Odense Kommunale Ældrepleje.

Gevinsten for sosu-hjælperne er, at de ikke behøver at tænke på jobansøgninger, mens de gør deres uddannelse færdig.

I Odense har det har længe været svært at rekruttere og fastholde uddannet personale til ældreplejen, men jobgarantien har været med til at vende kurven.

Tal fra 2008 viser, at otte ud af ti af kommunens social- og sundhedshjælperelever takker ja til ordningen, og af dem bruger cirka 85 procent jobgarantiens tre måneder på at søge job inden for ældreplejen i kommunen. Tendensen er den samme i 2009.

Sosu-elever er positive
Hos sosu-eleverne bliver jobgarantien mødt positivt i en tid, hvor flere og flere bliver ledige.

- Det ville tage længere tid og være sværere at finde et job uden jobgarantien, siger 37-årige Charity Rasmussen, der er færdiguddannet om en måned og har valgt at takke ja til ordningen.

- Og så giver det lige den ekstra tryghed, når nu jeg skal ud på arbejdsmarkedet, fortæller hun.

Jobgarantien blev indført i 2007 og er et led i Odense Kommunale Ældreplejes rekrutteringsstrategi. <

Politikeren mener:
»
Jobgarantien har mange gode fordele. Vi får flere kvalificerede ansøgere til et område, som vi typisk har haft svært ved at rekruttere til, og det er blevet nemmere at fastholde medarbejderne i lyset af, at vi oplever et begyndende pres på jobmarkedet grundet finanskrisen.

Mai Henriksen, (K)

Skriv hvad du søger