KL's fomand Erik Fabrin. Foto: Sif Meincke
KL's fomand Erik Fabrin. Foto: Sif Meincke
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 22 / 2009

Fabrin: Politisk fokus på indsatsen for ledige

– Det er vigtigt, at det nye enstrengede beskæftigelsesområde i kommunalt regi bliver en succes – ikke mindst i den nuværende vanskelige situation, siger KL-formand Erik Fabrin (V)

Fra den 1. august overtog kommunerne endegyldigt det fulde ansvar for at skaffe de ledige i arbejde. Hidtil har det været delt op mellem et kommunalt og et statsligt system, men nu er det enstrengede beskæftigelsesområde en realitet. Det sker på et tidspunkt, hvor arbejdsløsheden er i kraftig vækst, og det giver KL-formand Erik Fabrin (V) anledning til at understrege betydningen af, at de nye jobcentre bliver en succes.

– Er det stadig en god ting for kommunerne at overtage hele ansvaret for arbejdsformidlingen i betragtning af den stigende arbejdsløshed?

– Det er et længe næret ønske hos kommunerne at overtage hele ansvaret. Særlig efter kommunalreformen, hvor man fandt en overgangsløsning med en delt model. Det er den, som regeringen og Folketingets flertal har besluttet nu skal være et enstrenget system i kommunernes regi. Og det er meget tilfredsstillende, at det nu er faldet på plads. Noget andet, der også er tilfredsstillende, er at det er lykkedes at finde en model for den meget store økonomi, der er forbundet med beskæftigelsesområdet, som forhåbentlig vil vise sig at være rimelig retfærdig for alle kommuner. Så 1. august er en sand mærkedag for kommunerne, fordi der fik vi ansvaret for denne her opgave.

Skriv hvad du søger