Foto: Hung Tien Vu
Foto: Hung Tien Vu
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 22 / 2009

Krisen rammer de unge ufaglærte mænd

Der er brug for utraditionelle initiativer, hvis ambitionen som minimum er at få stort set alle unge igennem en ungdomsuddannelse. Men ifølge regionsdirektør Jan Hendeliowitz viser erfaringerne fra tidligere lavkonjunkturer, at den individuelle indsats giver resultater
tekst Sidsel Boye

Lavkonjunkturens typiske ledige er den unge mand, som skaffede sig et job i ly af højkonjunkturen i stedet for at tage sig en uddannelse. Han kom til at stå forrest, da virksomhederne måtte fyre medarbejdere.

– De unge ikke-faglærte mænd har haft let ved at få et job i de gode år, og nu er det dem, der bliver ramt hårdest og fylder relativt mest i ledighedsbilledet. Og vi ser en forstærket tendens til, at ledigheden især berører dem, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Men det er en problemstilling, der ikke bliver mindre, selv om vi igen får bedre konjunkturer. De kvalifikationer, virksomhederne fremover vil efterspørge, forudsætter i langt højere grad en tidligere uddannelse, siger regionsdirektør Jan Hendeliowitz fra sin overvågningspost i Roskilde-forstaden Trekroner, hvor Beskæftigelsesregion Sjælland og Hovedstaden holder til.

Skriv hvad du søger