Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2009

Rødovres børn skal spise sundt

Rødovre Kommune har fået nyt værktøj, når det gælder sund mad og sunde vaner til børn og unge. Kommunen har vedtaget overordnede retningslinjer for maden til børn og unge. Ikke bare for den skolemad, som allerede er en realitet på kommu-nens seks skoler, men også for den kommende madordning i institutionerne
tekst Tom Ekertoth

Den nye ”Overordnede retningslinjer for kost for børn og unge i alderen 0 – 18 år” er en håndbog eller et arbejdsredskab, der er beregnet til at ligge fremme hos ledelsen og kostmedarbejderne i kommunens institutioner, i skoler og fritidstilbud, i storkøkkenerne og hos besty-relserne i institutionerne og på skolerne, til støtte og inspiration.

– Vi har fået nogle meget vigtige pejlemærker og arbejdsredskaber med vores sundhedspolitik og med de nye retningslinjer for kosten til børn og unge. Vi har allerede en madordning på vores seks skoler – og fra 1. januar 2010 får vi det jo også på alle vores institutioner, så det er absolut et højaktuelt og brugbart værktøj, vi nu har fået i hånden, siger Flemming Østergaard Hansen (S), der er formand for Rødovre Kommunes børne- og skoleudvalg. Han fortsætter:

– Retningslinjerne tager udgangspunkt i anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen – og meningen med det hele er at give børn og unge en god og sund livsstil, der gerne skulle føre til sunde kostvaner senere i voksenlivet.

Skriv hvad du søger