Fot: Lars Møller / Scanpix
Fot: Lars Møller / Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2009

Pædagogisk kvalitet i fokus

Temaer som evaluering af læreplaner og indsatser for socialt udsatte børn var på dagsordenen ved en konference i Odense om kvalitet og faglighed i dagtilbud
tekst Iben Friholt

Det gode dagtilbud var i fokus ved KL-konferencen "Pædagogikken blomstrer", der blev afholdt i Odense midt i maj. 32 kommuner fremviste her resultaterne af deres foreløbige arbejde med KL´s kvalitetsprojekt på farverige stande med video, plancher, foldere og meget andet fantasifuldt materiale, der satte skub i en masse idéudveksling mellem de mere end 700 fremmødte fagfæller.

Et af de temaer, der gik igen i de udstillede projekter på standene, var arbejdet med pædagogiske læreplaner, som blev indført ved lov i 2004. Læreplanerne skal behandle temaerne alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier.

Styrker evaluering af planer
I Randers Kommune arbejder man med at skabe mere levende læreplaner og styrke evalueringen af dem, oplyser pædagogisk konsulent Merete Lorentsen.

– De første læreplaner, vi så, var meget brede. Det er fint at få afdækket alt det, man arbejder med, men for at kunne lave systematisk udvikling, kan man ikke fokusere på alle seks temaer i læreplanerne på én gang. En af vores institutioner kører for eksempel to temaer over to år.

De resterende fire temaer arbejder de så med via deres kerneydelser i løbet af dagen for eksempel gennem spisesituationer. Efter to år zoomer de så ind på to andre af de seks temaer i læreplanerne. Vi er ved at udvikle et inspirationskatalog om arbejdet med læreplaner til alle kommunens daginstitutioner, der bygger på erfaringer fra en tredjedel af vores dagtilbud i kommunen, siger Merete Lorentsen.

I Fredensborg har de også valgt at sætte spot på evaluering af læreplanerne.

– Danmarks Evalueringsinstitut har udviklet nogle evalueringsskemaer, som alle vores dagtilbud skal bruge. På den måde får vi skabt en fælles standard for, hvordan vi arbejder med evaluering af vores pædagogiske praksis. Skemaet kan for eksempel bruges i et forløb, hvor børnene lærer at klippe. Skemaet giver pædagogerne en ramme, de kan tænke formål og effekt ind i, siger pædagogisk konsulent Anne Bust.

Hun tilføjer, at evalueringsprojektet også omfatter læreplaner i dagtilbud for børn i alderen 6-14 år.

Familiestuer og fortællinger
Fredensborg Kommune arbejder også med et stor inklusionsprojekt for socialt udsatte og har lavet et diplom for pædagoger, der skal arbejde med socialt udsatte grupper, fortæller daginstitutionschef Birgit Alstrup.

– Vi har haft et samarbejde med Nationalt videncenter for Inklusion og Eksklusion og har haft en temadag om inklusion. Et af de fire projekter, der udspringer af inklusionsprojektet, er familiestuer. Det er en ny måde at arbejde med børn på, der har forældre, som skal blive bedre til at tage lederskabet på sig. Det er en pendant til de familieklasser, man har nogle steder i skolen.

I Tønder har de også arbejdet intenst med inklusion i dagtilbud. Efter at have registreret en stigning i antallet af børn, der blev udskilt til specialtilbud på 17,2 procent mod 4,8 procent på landsbasis fra 2007-2008, måtte der tænkes nyt, fortæller dagtilbudschef Carina Scheelke.

– Vi lavede et kompetenceløft for persona-let i dagtilbud og sendte dem på kursus, hvor de fik teoretisk og praktisk viden om inklusion. Efterfølgende lavede hver institution en handleplan om, hvordan de fremover ville arbejde med inklusion. En af de ting, vi arbejder med, er "vend mønten"-metoden.

I stedet for at fokusere på alt det negative i forhold til socialt udsatte børn, gælder det om at vende mønten og få de positive historier frem. At få øje på hvad barnet er god til og at skabe nogle læringsmiljøer, hvor barnet kan videreudvikle de positive sider. Ved at skabe inkluderende læringsudviklingsmiljøer for alle børn i vores dagtilbud, klæder vi dem bedre på til skolelivet og giver dem bedre livschancer, siger Carina Scheelke.

Ud over faglige input fra kollegaernes udstillede projekter på standene, fik de fremmødte også inspiration til det videre arbejde med kvalitet fra tre forskere, der holdt oplæg på konferencen.

Til juni laver KL en temperaturmåling og evaluering på kommunernes foreløbige arbejde. <

Kvalitetsprojektet består af tre indsatsområder for børns udvikling inden for de seks temaer i de pædagogiske lære-planer, ledelse, lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kom-petencer. Hver kommune har deltaget i to indsatsområder.

God kvalitet og høj faglighed
35 kommuner og KL har indgået en toårig partnerskabsaftale for systematisk at udvikle kvaliteten af dagtilbud og metoder til dokumentation af dem. Projektet er et af 18 delprojekter under KL’s Fælleskommunale kvalitetsprojekt og slutter sidst i 2009.

Skriv hvad du søger