Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2009

Leder: Rettidig omhu

tekst KL

Kommunernes troværdighed står og falder med, at vi kan levere den service, som borgerne har ret til. Det gælder ikke mindst i jobcentrene, hvor kommunerne den 1. august får udvidet ansvaret til at gælde alle ledige.

Det nye og udvidede ansvar betyder, at beskæftigelsespolitikken får topprioritet i alle kommuner, og at jobcentrene skal yde den indsats, som de ledige og virksomhederne har krav på. Derfor er det ærgerligt, når Rigsrevisionen i en rapport fra sidste uge revser kommunerne for, at de ikke er gode nok til at give kontakthjælpsmodtagerne deres aktiveringstilbud til tiden.

Den kritik har Rigsrevisionen ret i. Det kniber med rettidigheden. KL har længe sagt, at det er resultaterne, der tæller – altså om de ledige kommer i job og ikke, om de ledige nu får en jobsamtale eller et aktiveringstilbud en uge før eller senere. KL mener stadig, at det er resultaterne, der er det vigtigste. Men det er hævet over enhver diskussion, at de ledige skal have de tilbud, de har krav på – og de skal have dem til tiden.

Vi må tage til efterretning, at interessenterne og lovgivningsmagten næsten er mere optaget af at leve op til krav om det ene og det andet til tiden, end af om det samlede resultat af anstrengelserne er, at der kommer flere i beskæftigelse. Det har stor betydning for kommunernes troværdighed at holde fokus på begge mål. Men selvfølgelig også at dokumentere, hvis og når de formelle proceskrav skygger for opfyldelsen af hovedmålet: At flere kommer i beskæftigelse.

Heldigvis viste det sig, at de store overskrifter i dagspressen for et par uger siden om dramatiske fald i rettidigheden var forkerte. Der var en fejl i Arbejdsmarkedsstyrelsens computer. For rettidigheden er siden Rigsrevisionens undersøgelse i efteråret faktisk steget en smule. Men når det officielle mål er, at 80 procent af alle tilbud om førstegangsaktivering gives til tiden, så er 63 procent selvfølgeligt ikke godt nok. Derfor har KL skrevet til alle borgmestre, hvor vigtigt det er, at man i alle kommuner har fokus på at give de ledige de tilbud, de har ret til og til tiden.

Selv om der fra nogle kommuner meldes om tekniske årsager til, at det halter med rettidigheden, så skulle det være muligt at nå det officielle mål. For alt tyder indtil videre på, at kommunerne under ét ikke har problemer med at aktivere de ledige. Aktiveringsomfanget er nemlig steget på det seneste.

De ledige får altså deres aktivering. Men de får den ikke til tiden. Og det gør kommunerne mere sårbare over for kritik fra de mange organisationer og professionelle meningsdannere, der har som levebrød at lede med lys og lygte efter fejl og mangler ved det kommunale enstrengede beskæftigelsessystem.

Det koster for meget på kommunernes troværdighedskonto, hvis rettidigheden ikke bliver bedre. Det er den politiske realitet i beskæftigelsespolitikken, som kommunerne må tage afsæt i. <

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Leder: Rettidig omhu Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger