Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2009

Esbjerg puster liv i beskæftigelsen

Esbjerg Kommune fremrykker investeringer for de kommende år frem til i år. En ekstraindsprøjtning på 15 millioner kroner skal gavne det lokale erhvervsliv. Hjælp til selvhjælp kalder borgmester Johnny Søtrup (V) det
tekst Rudi Holm

I et forsøg på at sætte skub i beskæftigelsen i det vestjyske har Esbjerg Kommune valgt at fremrykke anlægsopgaver for 15 millioner kroner – opgaver der ellers først skulle have været sat i gang i 2010 og 2011. Det betyder, at kommunen i alt investerer for 555 millioner kroner i renovering af skoler, offentlige bygninger, vejnet, kloakker og byggemodning i år.

– Den massive indsats vil ikke kun have en positiv effekt på arbejdsmarkedet. Også borgerne i kommunen vil hurtigt kunne se de positive resultater, siger Esbjergs borgmester Johnny Søtrup (V).

– Hvorfor vælger I at bruge 15 millioner kroner ekstra på anlæg i år?

– Vi har anlægsopgaver i gang for over en halv milliard, fordi vi kan se, at firmaerne sukker efter arbejde, og vi ser gerne, at disse firmaer undlader at afskedige folk. Det er for at stimulere det lokale erhvervsliv.

– I en tid med en stram kommunal økonomi, kunne de 15 millioner kroner så ikke have gjort bedre gavn andre steder?

– Det kan da godt diskuteres. Men i det her er der også noget hjælp til selvhjælp. Jo flere, der er i beskæftigelse, desto bedre har den kommunale økonomi det. Men det er ikke kun ud fra denne snævre vinkel, at vi ser det. Det handler mere om, at hvis vi fra byrådets side kan holde hjulene i gang, så vil vi rigtigt gerne det.

Godt i tomgangstider
– Synes du overordnet set, at det er en god idé, at kommuner giver det private erhvervsliv kunstigt åndedræt?

– Man kan sige, at det er opgaver, vi alligevel skulle have lavet. Og i det her tilfælde har vi bare rykket det længere frem. I en tid, hvor der er lidt tomgang og nedgang nogle steder, synes jeg, det er på sin plads at gøre det.

– Når I har afsat 15 millioner kroner til at stimulere beskæftigelsen i kommunen, er det så et udtryk for, at det er, hvad der er behov for i den aktuelle situation, eller er det udtryk for, at det er dét, der var råd til netop nu?

– Vi laver ikke noget, der bare skal laves for at blive lavet. Der er tale om opgaver, hvor der virkelig er hårdt brug for det, såsom skolebyggeri, ekstraordinært vejarbejde og andet. Det er områder med store behov. Derfor håber jeg også, at vi ved økonomiforhandlingerne med regeringen får nogle penge, så kommunerne kan få rettet op på noget af det, som trænger til at blive rettet op.

– Så I har flere projekter i skuffen, hvis der kommer flere penge ud til kommunerne?

– Absolut.

– Hvilke kriterier har været afgørende for indholdet i vækstpakken?

Det har været projekter, der havde en hurtig realiserbarhed i sig. Så et vigtigt kriterium har været, at det skulle have en hurtig og positiv effekt på beskæftigelsen i lokalsamfundet. <

Vækstpakken i Esbjerg
- Største post på Esbjergs anlægsbudget er byggemodning af nye grunde til erhverv og private samt renovering af kloaksystemet.
Det er der afsat 200 millioner kroner til.

- Veje og grønne områder vil blive istandsat for 45 millioner kroner.

- Der er afsat 90 millioner kroner til udbygning og renovering af
Esbjergs fodboldstadion, hvoraf de 22 millioner kroner går til
arbejde, der færdiggøres i år.

- 30 millioner kroner går til indvendig og udvendig renovering af byens skoler.

Skriv hvad du søger