Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 18 / 2009

Kommunerne kæmper med maden

Flere kommuner er begyndt at tvivle på, om de kan nå at få stablet en madordning på benene til 1. januar. Et forsøg i Hedensted dokumenterer, at der ikke er fulgt penge nok med til ordningen
tekst Rudi Holm

Seks ud af ti børneudvalgsformænd i landets kommuner ønsker at få mere tid til at etablere en madordning i landets daginstitutioner. Det viser en undersøgelse, som Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har foretaget.

– Fødevareregionen kan ikke nå at godkende vore institutioner inden tidsfristen, og vi kan ikke nå at etablere dem. Det er helt utilfredsstillende og amatøragtigt, at man ikke kan starte ordningen i faser og så opkræve forældrebetalingen, når ordningen kører i den pågældende institution, påpeger en af fortalerne for en forlænget frist, Thomas Lykke Pedersen (S), formand for børneudvalget i Fredensborg Kommune.

Kommunerne skal levere mad i daginstitutionerne fra årsskiftet, men mange steder hersker der stor usikkerhed om, hvordan ordningerne overhovedet skal skrues sammen. Kun en tredjedel af kommunerne forventer inden sommerferien at have truffet beslutning om rammerne for madordningerne.

Skriv hvad du søger