Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 18 / 2009

Brøndbys dyreste barn koster årligt 7,6 millioner

Borgmester lægger op til debat om de sociale refusions-ordninger med et regneeksempel fra de udgiftstunge anbringelses- og handicapområder
tekst Sidsel Boye

Der er behov for en mere retfærdig fordeling af udgifterne i de tunge anbringelses- og voksenhandicap-sager.

Det mener borgmester Ib Terp (S), Brøndby Kommune, som efterlyser en ændring af refusionssystem som følge af kommunalreformen.

Ib Terp har regnet ud, at kommunens tre dyreste borgere årligt koster samfundskassen 18 millioner kroner. Af dem skal Brøndby i dag betale godt halvdelen. Men over tid sker der en aftrapning af tilskuddet, og set over et livsforløb betyder det stigende udgifter for kommunen.

Skriv hvad du søger