Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 17 / 2009

Kronik: Partnerskab med kommunerne

Det går fremad med integrationen i Danmark. Siden 2001 er over 54.000 flere nydanskere kommet i arbejde, flere unge er i gang med en uddannelse, og hvad der også er vigtigt, flere føler sig som en del af fællesskabet i det danske samfund. Det er i høj grad resultatet af den vellykkede integrationsindsats, der gennemføres i et partnerskab mellem regeringen og kommunerne
tekst integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) og undervisningsminister Bertel Haarder (V)

Men vi har stadig en stor udfordring. Ganske vist klarer de unge sig bedre og bedre i skolen, men en gruppe nydanske børn og unge er i risiko for at blive marginaliserede. De klarer sig ikke godt i skolen, får ikke uddannelse og arbejde, nogle er på kant med loven eller på anden måde uden for samfundet.

Kommunerne er vigtige aktører i integrationsindsatsen. Både i forhold til at skabe resultater med de mange initiativer, der er sat i gang, og i forhold til at finde nye veje til at få flere nydanske børn og unge i gang med en uddannelse og til at føle sig som en del af fællesskabet i det danske samfund.

Derfor vil regeringen invitere en række kommuner til at indgå partnerskaber for at styrke og udvikle integrationsindsatsen og modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge.

Skriv hvad du søger