Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16 / 2009

Kronik: Sammenhængende udvikling og læring

Er det muligt og meningsfuldt at koble strategi, resultatkontrakter, målinger og læring i forhold til børn, unge og forebyggelse sammen? Gentofte Kommune står midt i svaret
tekst direktør Torben H. D. Petersen og specialkonsulent Morten Sivertsen, Børn og Forebyggelse, begge Gentofte Kommune, samt partner Søren Heide, Conmoto A/S.

Børn og forebyggelse i Gentofte Kommune har gennem de seneste halvandet år arbejdet med at skabe en tæt sammenhæng mellem strategi, styring og læring. Derfor har der været behov for at udvikle en helhedsorienteret og balanceret strategi for hele forvaltningen.

Hvad drømte vi om?
Børn og forebyggelse består af sundheds- og tandpleje, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, dagtilbud (daginstitutioner og dagpleje), børn og unge (sagsbehandlere, kontaktpersoner og familiecenter) og sociale institutioner for børn og unge. Målgruppen er således alle 0-6-årige samt 0-18-årige med særlige behov. Børn og Forebyggelse er tværfagligt organiseret og meget udviklingsorienteret.

Vi stod i marts 2007 over for to udfordringer:

Skriv hvad du søger