Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16 / 2009

Et løft til den politiske arbejdsform

Strammere planlægning, kortere møder og mindre detailfokus. Det er Stig Døssings (S) mest umiddelbare opskrift på, hvordan man kan ophæve det negative sammenstød mellem det politiske og det erhvervsmæssig arbejde
tekst Sidsel Boye

Stig Døssings arbejdsplads, A/S Gunnebo Nordic, har en overordnet etisk politik, som betragter det som positivt, at medarbejderne bidrager til den samfundsmæssige udvikling. Så fundamentalt set er der overensstemmelse imellem hans job som key account manager i den internationale sikkerhedsvirksomhed og hans indsats i Hedensted Kommunes byråd. Alligevel hører han til de fem procent, der har en oplevelse af, at politik harmonerer negativt med det civile arbejde.

– Da jeg søgte jobbet, stod jeg allerede på den socialdemokratiske liste. Det gjorde jeg min arbejdsplads opmærksom på, og de ansatte mig alligevel. Men der, hvor jeg oplever det negativt, er i mit daglige virke. Jeg får jo ikke mindre arbejde af at have et politisk liv ved siden af. Forventningerne til mig ændrer sig ikke, siger han.

– Hvad betyder det etiske grundlag så?

Skriv hvad du søger