Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16 / 2009

Efterslæbet i investeringer skal indhentes

Der er behov for massive investeringer i blandt andet de kommunale veje og i folkeskolens bygninger, hvis kommunerne skal indhente efterslæbet. Det var budskabet, da KL mandag lancerede kommunernes investeringsplan

På mange måder var det startskuddet til årets økonomiforhandlinger, der lød mandag, da KL præsenterede sin investeringsplan. Hovedbudskabet var, at der hvert år frem til 2013 er et investeringsbehov på 21 milliarder kroner. Det skal holdes op imod, at kommunerne i 2009 har været underlagt en ramme på 15 milliarder kroner. Investeringsløftet er ifølge KL-formand Erik Fabrin (V) tvingende nødvendigt, hvis man skal indhente efterslæbet i de offentlige investeringer.

– Det centrale ord er genopretning. At vi i et moderne velfærdssamfund får nogle rammer, der er moderne og tidssvarende. Rammer som vores medarbejdere kan agere arbejdsmæssigt og miljømæssigt ordentligt i, siger Erik Fabrin.

Et væsentligt argument for at hæve rammerne for investeringer er, at Danmark i sammenligning med Norge og Sverige investerer langt mindre. Siden starten af 1980’erne har de offentlige investeringer i Danmark ligget på et niveau på omkring to procent af BNP.

Skriv hvad du søger