Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2009

Venstres bagland utilfreds med tvungen madordning

Regeringspartierne møder stor kritik i deres kommunale bagland for håndteringen af den tvungne madordning. Mere end hver anden Venstre-udvalgsformand er utilfreds med rammerne
tekst Rudi Holm

Venstres bagland har blandede følelser over for partitoppens idé om at indføre gratis mad i de kommunale daginstitutioner fra årsskiftet. Mere end hver anden børne- og ungeudvalgsformand fra Venstre er således utilfreds med de forhold, som kommunerne har fået til at indføre madordningen under, mens kun hver fjerde erklærer sig tilfreds med den.

I en undersøgelse, som Danske Kommuner har foretaget, siger 10 ud af 19 Venstre-børneudvalgsformænd, at de enten er mindre tilfredse eller meget utilfredse med de rammer, som regeringen har udstukket for kommunerne.

– Jeg mener ikke, at det vil være muligt at tilbyde et ordentligt måltid mad for den økonomi, som bliver til rådighed via den forøgede forældrebetaling, påpeger en af de meget utilfredse, formanden for Guldborgsund Kommunes børn- og skoleudvalg Jens Erik Boesen (V).

Skriv hvad du søger