Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2009

Kronik: Succes for ny arbejdstidsaftale

1.027 folkeskoler med bedre fundament for undervisningen. Fokus på undervisningen – fleksibilitet og ansvar
tekst Michael Ziegler og Anders Bondo Christensen, henholdsvis formand for KL’s Løn- og PersonaleUdvalg og formand for Lærernes Centralorganisation

Den danske folkeskole tager i øjeblikket nye skridt for at skabe bedre fundament for undervisningen. Når det nye skoleår starter 1. august 2009, vil lærere og ledere på 1.027 af landets 1.541 folkeskoler arbejde inden for en ny forenklet arbejdstidsaftale, som understøtter udvikling og fremskridt.

Vi ønsker en folkeskole, hvor det er eleverne og undervisningen, der er i centrum. En folkeskole, hvor eleverne rustes til at klare sig godt i uddannelsessystemet og i livet. Og hvor dialog om mål og behov i undervisningen er grundlaget for skolens udvikling.

Ved sidste års overenskomstforhandling indgik vi en ny arbejdstidsaftale, som understøtter denne udvikling, og som samtidig styrker folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads for lærere og ledere. Det har kommunerne og de lokale kredse af Danmarks Lærerforening tilsluttet sig.

Skriv hvad du søger