Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 15 / 2009

Den kommunale krønike er velbevaret

Mange papir- og it-arkiver er blevet skiftet ud eller flyttet efter kommunalreformen. Arkiver, der fortæller noget helt unikt om danskernes lokale og nationale historie. Heldigvis har kommunerne fået bevaret de fleste data fra de gamle arkiver
tekst Iben Friholt

Da kommunerne blev lagt sammen i 2007 blev rigtig mange kommunale it-systemer flyttet rundt eller udskiftet, og en stor mængde borgerdata blev overflødig og skulle ifølge Persondataloven slettes. Forinden skulle kommunerne aflevere arkivkopier af disse data til enten Statens Arkiver eller et stadsarkiv for at sikre, at historiske, bevaringsværdige data blev gemt.

På trods af alt begynder-bøvlet med indkøring af nye it-systemer er de fleste kommuner kommet helskindede igennem bevaringsprocessen. Det viser en tilsynsrapport fra Statens Arkiver.

De vigtigste data er sikret
Statens Arkiver lavede et tilsyn med kommunernes it-arkiver både før og efter reformen for at finde ud af, hvilke konsekvenser reformen har haft for arkiverne i de enkelte kommuner.

Skriv hvad du søger